Senát je pro mě tím, čím je pro každou loď kýl. Ten přispívá ke  stabilitě plavidla a udržuje daný směr vedoucí k cíli.
Nereaguje na momentální výkyvy, tlaky, nervozitu či poptávku. Prostě vede loď dál dopředu.

Stojíme za Jiřím Šestákem!

Aktuality

Co nového se událo v Senátu a v našem regionu?
Sledujte místní i světové dění a mou práci v Senátu.

Můj příběh

Jsem tělem i duší Jihočechem už 61 let. Už v mládí mi učarovalo divadlo a kultura, a to kultura v nejširším slova smyslu a její vztahy k občanskému životu.
Projděte si můj životní příběh.

1956
1956

Budějovické zrození

3. listopadu 1956 jsem se narodil v Českých Budějovicích. Už 61 let jsem proto Jihočechem tělem i duší. Své dětství strávil kromě Budějovic hlavně v lesích na Šumavě, Novohradských horách i kolem rybníků Třeboňska.
1969
1969

Skaut

V září roku 1969 jsem vstoupil rok po jeho založení do 4. skautského oddílu zvaného dnes “Čtveráci”. Toto datum je pro mě hodně důležité, protože skautské hodnoty si sebou nesu celý život. Dostal jsem zde také svou přezdívku “Šestka”, na kterou od té doby slyším a mile rád se tak občas představuji. S přáteli z oddílu se setkávám dodnes, nedávno jsme oslavili 50 let oddílu. Mimoto jsme letos s kolegy senátory založili vlastní parlamentní skautský oddíl!
1976
1976

Studia na DAMU

V roce 1976 jsem po studiích budějovické zemědělky nastoupil na vysněnou divadelní fakultu v Praze. Divadlo mi učarovalo a ovlivnilo celý můj život. Nejen v umělecké, ale i v občanské rovině. Mé následné pracovní setrvání ve světě umění bylo ovlivněno vztahem ke kultuře starého Řecka, posláním sloužit obci, občanskými ideály, ale i snahou činit svět kolem sebe harmoničtějším a lepším. Na DAMU jsem se ještě vrátil později na doktorské studium, které jsem ukončil v roce 2012. Nyní se tu setkávám s nadějnými studenty, jelikož stále přednáším na Katedře divadelní produkce. Na chodu školy se podílím také jako člen správní rady AMU.
1980
1980

Jihočeské divadlo

Hned po studiích jsem se vrátil do Českých Budějovic a nastoupil do činohry Jihočeského divadla. A to se mi stalo osudným patrně po zbytek mého života. Odehrál jsem tu spoustu krásných rolí, několik her jsem měl možnost režírovat. V roce 1989 jsem se následně stal uměleckým šéfem činohry, ale hrál a režíroval jsem dál.
1997
1997

GRADOS CB, s. r.o.

V mladých lidech jsem viděl vždy potenciál a pokoušel se ho rozvíjet. Začal jsem se setkávat se studenty gymnázií, přednášet na Jihočeské univerzitě, organizovat semináře, do kterých jsem přiváděl výrazné autority českého uměleckého a duchovního života. V roce 1997 jsem založil společnost GRADOS CB, s. r.o., která připravuje pro studenty středních a vysokých škol vzdělávací projekty a odborné semináře z oblasti umění a filosofie.
2002
2002

SUD

Z Jihočeského divadla jsem viděl, že studentům a všem mladým lidem v Budějovicích chybí divadlo vlastní. Divadlo, které by mohli sami vytvářet. Spolu se studenty teologické a pedagogické fakulty Jihočeské univerzity se nám podařilo od píky vybudovat Studentské univerzitní divadlo (SUD), které za 16 let své existence vychovalo nemálo talentů.
2004
2004

Ředitel divadla

Přes roli uměleckého šéfa činohry jsem se v roce 2004 dostal do čela divadla, které jsem jako ředitel vedl následujících 10 let. Nenastupoval jsem na tuto pozici vůbec v lehkých časech. Přesto se mi povedlo udržet navzdory některým představitelům města operu i balet a zachránit Malé divadlo, které jsme vzali v JD pod svá křídla. Tak se mj. stalo JD v roce 2005 jedno z mála 4souborových regionálních divadel u nás. Vedle Jihočeského divadla se nám také se studenty teologické a pedagogické fakulty JČU podařilo od píky vybudovat Studentské univerzitní divadla (SUD), které za 16 let své existence vychovalo nemálo talentů.
2010
2010

Zastupitelstvo města

Divadlo a kulturní život ve městě mě nakonec přivedl i k politice, a to nejprve té komunální. V roce 2010 jsem stál u vzniku hnutí Občané pro Budějovice, se kterým se nám podařilo vyhnat kmotry z budějovické radnice a otevřít ji občanům města. Na radnici jsem působil jako radní a do roku 2016 pak jako řadový zastupitel.
2012
2012

Cesta do Senátu

Své zkušenosti z kultury, manažerských pozic a veřejného života jsem se rozhodl nabídnout svým spoluobčanům v Budějovicku a Třeboňsku v senátních volbách v roce 2012. A díky jejich podpoře jsem usedl v Senátu. V něm se od té doby snažím zodpovědně zastupovat svůj region a problémy jejich občanů, ale i zefektivnit jeho fungování. Díky důvěře senátorů jsem se tak v roce 2016 stal jeho místopředsedou.
2016
2016

Místopředseda Senátu

V roce 2016 mi dali senátoři po letech mé práce v horní komoře důvěru, abych se podílel na jejím vedení. Z pozice místopředsedy se snažím zefektivnit práci Senátu a organizovat práci senátorů. To není vůbec jednoduché, protože senátoři tráví hodně času ve svých regionech, ale daří se nám to, hlavně v momentech, kdy je zapotřebí na nejzásadnější změny u nás i ve světě rychle reagovat. V Senátu i mimo něj se snažím posilovat důvěru občanů v něj. V tom chci pokračovat i nadále. Pojďte do toho se mnou!

Chcete to vědět, ale nechcete to číst? Shrnul jsem svůj životní příběh také do krátkého pětidílného seriálu.

Má služba v Senátu

Milí sousedé z Budějovicka a Třeboňska,
před volbami v roce 2012 jsem vám všem slíbil, že v případě volebního úspěchu chci v Senátu především „BÝT UŽITEČNÝ“.

Jako zákonodárce naší republice a jako politik, za kterého se nebudete muset stydět, Vám, mým voličům z regionu Budějovicka a Třeboňska. Jak se mi daří dostát tomuto slibu?

Co vidím jako svůj největší úspěch za 6 let ve funkci senátora?

 • Myslím, že za úspěch lze považovat otevření některých témat, kterým se naše společnost ne zcela odpovědně věnuje. Jsou to například osudy dětí, které odchází z dětských domovů, situace kolem našich hospicové péče, ale i třeba obrana veřejnoprávním médií.
 • Jsem také velmi rád, že se podařilo do senátu pozvat tři sta starostů a starostek z celé České republiky, kteří slouží věrně svým obcím více než 20 let a předat jim oficiální poděkování od Senátu Parlamentu České republiky.
 • Jsem také velmi rád, že se mi podařilo připravit zákon o veřejných kulturních institucích, na který čekají především česká divadla téměř 20 let. Bohužel, i když byl senátem jednomyslně odsouhlasen, sněmovna jej již nestačila projednat. Věřím, že se to podaří v nedaleké budoucnosti.
 • Pro České Budějovice jsem kromě lišovského obchvatu a podpory dálničního obchvatu Českých Budějovic inicioval třeba založení pobočky Post Bellum a podpořil řadu dalších kulturních a vzdělávacích projektů.

V  mém senátním obvodu můžeme využívat služeb dvou domácích hospiců – třeboňské Hospicové péče sv.  Kleofáše a  budějovického Domácího hospicu sv. Veroniky. Při osobních návštěvách obou zařízení jsem si uvědomil, že je nezbytné co nejdříve provést zásadní změnu fi nancování hospiců. Proto jsem v  Senátu zorganizoval několik jednání se zřizovateli hospiců, zástupci ministerstev, samospráv a  pojišťoven. V  letošním roce by Parlament měl konečně projednat potřebné legislativní změny, které hospicům pomohou k tomu, aby se věnovaly svému základnímu poslání – umění doprovázet.

Nejsou mi lhostejné osudy mladých lidí, kteří opustili dětský domov a  nezřídka museli bojovat o  přežití. Pořádám proto setkání s  odborníky a  hledáme cesty, jak mladé lidi z  dětských domovů připravit na samostatný život. S mladými lidmi se vůbec setkávám velmi rád. Pravidelně se setkávám se studenty a zvu je, aby poznali fungování parlamentu a zblízka.

Spolu s dalšími senátory jsme podali stížnost k Ústavnímu soudu proti současnému  systému exekucí a jednání některých exekutorů, konkrétně na zrušení principu, kdy si exekutora vybírá věřitel, což je v evropských zemích možné už jenom v  Albánii. Odstranily by se tak dnešní vztahy některých věřitelů a vybraných exekutorů, na které nakonec vždy tvrdě doplácel dlužník.

Tak trochu ve stínu dálnice D3 se stát věnuje přípravě obchvatu Lišova a  Štěpánovic. Proto jsem na podzim 2013 spolu se starosty Lišova, Štěpánovic, Třeboně (na snímku) a Hvozdce založil sdružení, jehož cílem je urychlit přípravu a stavbu této důležité silnice. Letos by stát měl začít vykupovat pozemky a za dva roky by se mělo začít stavět. Naše sdružení iniciovalo také zahájení prací, které by vyřešily nebezpečné serpentiny mezi Vranínem a Třeboní. V těchto dnech se již pracuje na projektové dokumentaci pro územní řízení.

V naší republice působí na 300 starostek a starostů (z celkových více než 6200), kteří důvěru svých spoluobčanů získávají za dobré “starání se” opakovaně – přes dvacet i více let. V Senátu jsem inicioval tradici slavnostních setkání a poděkování těmto dlouholetým starostům. Protože tam, kde se daří zlepšovat vybavenost našich měst, městysů a obcí, se proměňují také vztahy mezi lidmi. A zásluhu na tom mají především právě aktivní starostky a starostové.

Podporuji projekt Jména mrtvým, který si mimo jiné klade za cíl důstojně pohřbít válečné hrdiny, jakými byli Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Zaslouží si čestný odpočinek, pohřbeni jsou však s největší pravděpodobností v masových hrobech na Ďáblickém hřbitově. Myslím ale i na veterány současné. Podporuji aktivity Nadačního fondu RegiBase, který je zaměřený na pomoc zraněným novodobým válečným veteránům, hasičům a policistům.

Můj program = má šestka pro svobodnou sebevědomou společnost

Před šesti lety jsem vás žádal o důvěru s programem konkrétních kroků i základních principů, podle kterých chci v Senátu jednat a podle kterých jednám i v životě. Ať už šlo o protikorupční opatření, podporu konkrétních dopravních a kulturních staveb v regionu nebo zastání seniorů, mohu se za těmi šesti lety ohlédnout se spokojeností. Stále toho ale mnoho ještě stojí přede mnou a v posledních letech se výzvy, se kterými se potýkáme, podstatně mění. Proto bych vám chtěl představit ústředních 6 bodů mého programu pro republiku a pro region, jehož naplňování pro mne bude závazkem vůči Vám i vůči sobě samotnému.

Pro republiku

Chci svobodnou sebevědomou společnost pečující o svou prosperitu a zároveň nezapomíná ani na ty, kteří naši pomoc potřebují nejvíce. Každý řetěz je silný jen tak, jak je silný jeho nejslabší článek.

Ochrana Ústavy

Ústava je základním zákonem naší parlamentní liberální demokracie. Nesmíme dopustit její unáhlené změny vedoucí k rozkladu demokratického právního státu.

Česko patří na západ!

Je naší povinností posilovat a rozvíjet příslušnost k západní civilizaci. Chovejme se v Evropské unii, NATO a celém mezinárodním společenství jako sebevědomý člen. Měňme chod těchto institucí namísto alibistických nářků stojíc opodál.

Vzdělaná sebevědomá společnost

Vzdělání je zárukou svobodné a sebevědomé společnosti. Společnosti prosperující, méně zastrašitelné, vyhlížející vpřed. Učme se argumentovat, ne křičet. Učme se pracovat, ne si jen stěžovat.

Pro region

Práci senátora se snažím zodpovědně dělit mezi celostátní záležitosti a problémy obcí v mém regionu, které pravidelně navštěvuji. Ať už jde o dopravní stavby nebo třeba stavbu školy, snažím se vždy podat pomocnou ruku.

Kultura

V Senátu jsem nyní jediným odborníkem z oblasti kultury. Připravuji zákon o veřejných kulturních institucích, na který regionální divadla a další instituce čekají už dvacet let. Mám jasný plán na řešení problému otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

Podnikání

Dál budu podnikatelům otevírat dveře ve zbytku republiky i v zahraničí. V regionu pak musí mít odpovídající podmínky pro své podnikání, ať už jde o transparentnost a férovost veřejných zakázek, tak i fungující dopravní infrastrukturu.

Pomoc slabším

Budu dál řešit financování hospiců a jejich rozvoj v Jihočeském kraji, stejně tak i problém dětí odcházejících z dětských domovů. Věřím i v dobrý výsledek našeho senátního tažení za férovější exekuce.

Senátní obvod

Můj senátní obvod zahrnuje celkem 54 měst, městysů a obcí. Největšími jsou samozřejmě Budějovice, následuje Třeboň, Lišov, Borovany, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Rudolfov, Ledenice, Srubec a dalších 46 sídel, od těch tisícových až po nejmenší Vlkov s třicítkou obyvatel. To všechno jsou místa, která v Senátu zastupuji a snažím se jim ze své pozice pomáhat i v nejvyšších patrech státní správy.

Kdy a kde se můžeme setkat?

 • 10.9., 17.00h, Třeboň, knihovna, Zahájení výstavy Jan Voběrek:
  Předpokoj (na podporu hospicové péče)
 • 11.9., Praha, Senát
 • 11.9., 18.00h, Borovany, klášter, Léčivé účinky borovanské přírody
 • 12.9., 17.00h, Jílovice, pivovar, Na pivo za šesták(a)
 • 13.9., 17.00h, Třeboň, gymnázium, debata “Bez vzdělání to nepůjde, ale
  jak na to?”
 • 13.9., 19.00h, Majdalena, jednání obecního zastupitelstva
 • 17.9., 10.00h, Praha, Senát, beseda s jihočeskými seniory
 • 20.9., 15.30h, České Budějovice, Kněžské Dvory, odhalení busty T. G. Masaryka
 • 21.9., 18.00h, České Budějovice, Malá scéna DK Metropol, Humoresky a
  jiná vyprávění nejen o divadle (s T. Töpferem)
 • 22.9., 15.00h, Třeboň, oslavy 150 let Gymnázia Třeboň
 • 22.9., 18.00h, Zvůle, III. Jihočeské jamboree
 • 24.9., 17.00h, Třeboň, gymnázium, Sonety (s M. Hilským a L. Šestákovou)
 • 25.9., 8.30h, České Budějovice, online chat se čtenáři Budějcké drbny
 • 25.9., 13.00h, Praha, Senát, jednání organizačního výboru
 • 25.9., 15.00h, Praha, Senát, beseda s jihočeskými seniory
 • 25.9., 17.00h, Praha, Senát, Československo v proměnách Evropy
 • 26.9., 9.00h, Praha, Senát, jednání podvýboru pro energetiku a dopravu
 • 26.9., 10.30h, Praha, Seminář k ratifikaci Istanbulské úmluvy: mýty a fakta
 • 26.9., 15.00h, České Budějovice, online chat se čtenáři Českobudějovického deníku
 • 27.9., 11.00h, Lidice, výsadba Záhonu republiky
 • 27.9., 15.00h, Praha, předávání Stříbrných pamětních medailí Senátu
 • 27.9., 19.30h, České Budějovice, výstaviště, slavnostní koncert k
  výročí vzniku Československa
 • 28.9., 9.30h, České Budějovice, zahájení Dne věží a rozhleden
 • 28.9., 11.00h, České Budějovice, vysazení Stromu republiky
 • 28.9., 15.00h, Litvínovice, vysazení Stromu republiky
 • 29.9., 12.00h, Úsilné, pouť
 • 1.10., 17.00h, České Budějovice, Lannova 2, panelová diskuze Křesťanství a politika
 • 2.10., 16.45h, České Budějovice, průvod celým městem, setkávání s občany
 • 5.10., 16.45h, České Budějovice, volby – Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka
 • 8.10., 14.45h, České Budějovice, volební duel – Česká televize
 • 9.10., 18.00h, České Budějovice, volební duel – Český rozhlas
 • 10.10., 17.00h, České Budějovice, zahájení výstavy Joan Brehms:
  scénograf, architekt, malíř

Podporují mě

Petr Pithart

Petr Pithart

Pavel Fischer

Pavel Fischer

Monika Vachová

Monika Vachová

Václav Hampl

Václav Hampl

Tomáš Halík

Tomáš Halík

Pavel Šporcl

Pavel Šporcl

Eliška Wagnerová

Eliška Wagnerová

Libor Grubhoffer

Libor Grubhoffer

Josef Prokeš

Josef Prokeš

Petr Kolář

Petr Kolář

POJĎTE DO TOHO SE MNOU I VY!

Pojďte do toho se mnou! Zapojte se do kampaně, sdílejte mé příspěvky, mluvte o volbách se svými přáteli.

Napište mi