Projev na slavnostním předávání Zlatých cen vévody z Edinburghu

Vaše královská Výsosti, Vaše Excelence, dámy a pánové, ctění hosté, dovolte mi, abych Vás přivítal v srdci Senátu Parlamentu České republiky, v hlavním sále Valdštejnského paláce.

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice a tak dále dohromady naházené.“
Právě řečený citát prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka podle mého názoru výstižně vystihuje také zaměření a cíle Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, vzdělávacího programu, který je dostupný pro tisíce a tisíce mladých lidí na celém světě.

Těší mne, že už dvacet dva let mohou nesporné výhody tohoto programu využívat také mladí Češi a Češky, kteří rozvíjejí své dovednosti, svou samostatnost, zvyšují svou sebedůvěru a sebevědomí, nalézají nové přátele i zájmy a učí se poznat hodnotu dobrovolnictví. Pro to všechno jsou vzdělávací programy, jako je například Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, pro mladé lidi a naši společnost velmi důležité.

Jsem rád, že se do programu zapojuje stále více českých škol a organizací. Ačkoliv od sametové revoluce v roce 1989 uplynulo bezmála třicet let, potřebujeme si dnes a denně stále a znovu připomínat, že zlepšení života naší společnosti v její mravní a duchovní dimenzi je úzce závislé právě na kvalitě vzdělání. Je to ta nejúčinnější obrana před totalitními režimy, se kterými má naše země tak veliké a tragické zkušenosti z nedávné doby. I právě z těchto důvodů potřebují mladí lidé možnost mít vzory a příklady, které jsou hodny následování.

Takovými životními vzory je například rodina našeho vzácného hosta, Jeho královské Výsosti prince Edwarda. Byli jimi zcela jistě i první český prezident Václav Havel i první prezident československý Tomáš Garrigue Masaryk, jehož citátem jsem své vystoupení začal a dovolte mi, abych jeho citátem také skončil.
„Lidé vědí mnoho, velmi mnoho, ale jejich vědění nemá na jejich život daleko toho vlivu, jaký by mít mělo, a v tom je veliká chyba: učíme se příliš mnoho pro školu a neučíme se dosti pro život.“

Jsem přesvědčený a děkuji za to, že díky Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu získá naše republika další mladé osobnosti učící se pro život, osobnosti, které své vědění budou rozvíjet ve prospěch moderní občanské společnosti.
Společnosti založené na vzájemném respektu a úctě.
Společnosti lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí.
Společnosti všestranně vzdělaných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů – lidských, ekonomických, ekologických, sociálních a politických.

Jménem Senátu Parlamentu České republiky Vám děkuji za pozornost a přeji Vám vše dobré.

(Senát Parlamentu České republiky, 31. října 2017)