Jiří Šesták se zúčastnil otevření nového sídla Masarykova ústavu

Po 85 letech se naplnilo přání prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., jako nástupce Ústavu T. G. Masaryka, který v roce 1932 obdržel od prezidenta Masaryka jeho soukromý archiv, knihovnu a sbírku darů, se dočkal vlastní budovy. Spolu s novostavbou byl dnes otevřen i moderní depozitář Knihovny TGM a rovněž představen projekt, který má unikátní Masarykovu pozůstalost, svého času jednu z největších soukromých knižních sbírek ve střední Evropě, zpřístupnit široké veřejnosti.

Knihovna T. G. Masaryka je jedinečnou kulturní památkou. Koncem 30. let čítala více než 200.000 svazků. Soustřeďuje bohatou literaturu ze všech vědních oblastí, jimž se Masaryk věnoval – od filosofie, sociologie, politických věd, historie, literární historie, psychologie po právo; obsahuje též soudobou domácí a zahraniční beletrii a celé ročníky různých periodik.

Dnešního slavnostní události se zúčastnili také předsedkyně Akademie věd České republiky prof. Eva Zažímalová a místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Jiří Šesták.