Třeboňský svět: Hospic v senátu

Na pozvání místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Jiřího Šestáka byla starostka města Třeboň Terezie Jenisová jedním z pozvaných hostů vernisáže výstavy “Předpokoj: svědectví o službě mobilních hospiců z Českých Budějovic a Třeboně.” V prostorách Senátu byla výstava fotografií Jana Voběrka k vidění od 31. října do 13. listopadu. Fotografie jsou pohledem do rodin, kde sestry pečují o klienty, nahlédnutím do vzácných okamžiků.
“Terénní hospicová péče je mimořádně potřebnou službou, nezastupitelnou ve své podstatě, psychicky i fyzicky velmi náročnou,“ říká Terezie Jenisová: „Město Třeboň dlouhodobě podporuje svůj třeboňský hospic sv. Kleofáše, neboť systematická podpora ze strany státu zatím nefunguje a bez dotací by hospic nepřežil. Co je však ještě podstatnější pro jeho existenci, to je tým oddaných, obětavých lidí, kteří se z lásky k bližnímu rozhodnou pro tu nejtěžší službu – dovést každého potřebného člověka důstojně až k jeho fyzickému konci. Jsem nesmírně vděčná všem zaměstnancům našeho hospice, že ve svém životě učinili právě toto odvážné rozhodnutí.”
Výstava vznikla z iniciativy senátora Jiřího Šestáka. Důvody vidí jasně: „V mém senátním obvodu působí dva domácí hospice, budějovický Domácí hospic sv. Veroniky a Hospicová péče sv. Kleofáše v Třeboni. Při osobních návštěvách obou zařízení jsem si uvědomil, že je nezbytné co nejdříve provést zásadní změnu financování hospiců. Proto jsem rád, že výstavu kromě dalších zájemců zhlédli také kolegové zákonodárci, a třeba i to přispěje k prosazení potřebných legislativních změn. Hospice a jejich služebnice a služebníci si to nepochybně zaslouží.“
V příštím roce bude výstavu hostit i Třeboň.
(Vyšlo v časopise Třeboňský svět 12/2017.)