MF DNES: “Od politiky si dám pauzu”

Před šesti lety skončil v prvním kole za ex-hejtmanem Janem Zahradníkem,ale v druhém dokázal ztrátu zhruba tří tisíc hlasů smazat. V podobný scénář musel doufat po prvním kole i nyní. Stejný kousek už ale Jiří Šesták nepředvedl, a tak své křeslo v Senátu uvolňuje.

„Výsledky respektuji.Dal jsem občanům nabídku,která byla podložená mojí dosavadní prací v oblasti kulturní, společenské či politické. Lidé se měli možnost seznámit s tím, co jsem dělal. Nakonec si vybrali a řekli, co je pro ně důležitější. Za Ladislavem Faktorem stála silná značka rádia a lidé zvolili značku,“ komentoval výsledky.

Celý článek vyšel 15.10.2018 v MF DNES.

Budějovičtí Piráti před 2. kolem podpořili Jiřího Šestáka!

Zastupitelský klub Pirátů v Českých Budějovicích jednomyslně vyjadřuje podporu Jiřímu Šestákovi v druhém kole senátních voleb. Podle Pirátů je Jiří Šesták vzhledem ke své předchozí činnosti coby místopředseda horní komory Parlamentu České republiky důvěryhodnějším adeptem. K tomuto rozhodnutí Piráty vede i skutečnost, že Jiří Šesták byl podle iniciativy Rekonstrukce státu jedním z nejaktivnějších senátorů při prosazování protikorupčních opatření.

Proč Budějcká Drbna manipuluje svými čtenáři?

ZÁSADNĚ ODMÍTÁM LŽIVÉ INFORMACE zveřejněné dnes na portálu Budějcká Drbna, které mají vytvořit dojem, že jsem pro druhé kolo usiloval o podporu KSČM a tuto podporu získal.

Je to hnusná lež. Skupinu stran a hnutí, které mne podporují, tvoří Občané pro Budějovice, Starostové a nezávislí, KDU – ČSL, TOP 09, Strana zelených a hnutí SENÁTOR 21. Jejich podpory si vážím a děkuji za ni.

Podporu KSČM jsem v žádném případě nepřijal, ani jsem o ni nikdy neusiloval, přestože to lživě tvrdí autoři článku na Budějcké Drbně.

Je zřejmé, že zveřejněná manipulace o údajné podpoře KSČM mne má jen několik hodin před rozhodujícím momentem senátních voleb v očích mých voličů hrubě poškodit, což znamená, že někomu jinému pomůže.

Odmítám takovou nehoráznou mediální manipulaci v závěru volebního boje a jejími autory opovrhuji! Ať je to kdokoli. Hanba! Věřím, že tento podlý útok mé voliče neznechutí a přijdou mne podpořit i v druhém kole senátních voleb.

Současně vyzývám agenturu 7 Agency České Budějovice s.r.o., aby v souladu se slibem Ladislava Faktora, učiněným v pondělí 8. října 2018 ve volebním duelu České televize, zveřejnila podrobný položkový rozpočet výdajů jeho volební kampaně. Zvláště pak informace o všech transakcích (objednávkách, fakturách, nefinančních plněních) mezi touto agenturou a společností TRIMA NEWS s.r.o., vlastníkem projektu BudějckáDrbna.cz.

Jiří Šesták

Šesták: Dál budu tlačit na dostavbu D3 a lišovského obchvatu

Jihočeská redakce MF DNES oslovila všechny kandidáty na senátory s pěti otázkami. Zde jsou mé odpovědi.

Proč chcete být senátorem? 

Protože nerad odcházím od rozdělané práce. Jako místopředseda Senátu nabízím Jihočechům pokračování mé dosavadní služby a své zkušenosti, které jsem získal jako ředitel Jihočeského divadla a během mé práce v Senátu.

V jakém výboru byste rád pracoval? 

Čtyři roky jsem pracoval ve výboru pro vzdělávání, vědu a kulturu. Od listopadu 2016 mám jako místopředseda Senátu na starost agendu týkající se organizace a fungování celé horní komory.

Jak chcete v Senátu lobbovat za zájmy Jihočechů? 

Jako dosud: budu chodit za ministry, jednat s poslanci, organizovat veřejná slyšení. V kraji budu pokračovat v „přátelském tlaku“ na ŘSD, abychom se brzy dočkali lišovského obchvatu a dálnice do Rakouska.

Jaké máte politické zkušenosti? 

V letech 2010 až 2016 jsem byl členem českobudějovického zastupitelstva, z toho čtyři roky v radě města. Od podzimu 2012 jsem senátorem za Budějovicko a Třeboňsko.

Kam chodíte na oběd?

Většinou do hostince U Tří sedláků poblíž mé kanceláře. V Praze do senátní jídelny. Někdy obědvám mé oblíbené jídlo – dva rohlíky a lahev mléka.

Budějovicko a Třeboňsko je krajinou mého života

Senátorem je Jiří Šesták od roku 2012, od roku 2016 je i místopředsedou Senátu Parlamentu České republiky. Také letos bude usilovat o hlasy jihočeských voličů. Na otázky čtenářů Deníku odpovídal v online rozhovoru.

Na Srubci obec už léta slibuje vlastní školu, ale stále nic a my musíme jezdit na druhou stranu Budějovic. Nevíte, jestli se to dá nějak řešit?

Pro obec Srubec a jeho obyvatele je to velmi nešťastná situace. Srubec je jedinou obcí nad tři tisíce obyvatel v České republice a jednou ze čtyř obcí nad dva tisíce obyvatel, která nemá vlastní školu. Je to důsledek překotného nárůstu obyvatel v posledních dvaceti letech a včasného neřešení situace. Osobně jsem se před několika měsíci v této věci sešel s ministrem školství, ministryní pro místní rozvoj a ministryní financí a žádal je o pomoc státu při financování výstavby školy. Informace o těchto jednáních jsem podal vedení obce.

Jak to dnes vypadá s otáčivým hledištěm? Podílíte se ještě nějak na jeho řešení?

Jsem členem komise ministra kultury pro řešení otáčivého hlediště. Před necelými dvěma týdny jsem nového pana ministra kultury navštívil a s problematikou otáčivého hlediště jsem ho seznámil z pohledu divadelního. Požádal jsem ho o brzké svolání naší komise, abychom řešení nalezli co nejdříve. Situace, kdy se problematikou otáčivého hlediště zabývá za uplynulých pětadvacet let již šestnáctý ministr kultury, samozřejmě věci neprospívá, protože se často vracíme vždy o několik kroků zpět.

Celý online rozhovor si můžete přečíst na webu Denik.cz.

Chvíle pro Senát a Závazek k ochraně demokratických hodnot

Velmi vítám iniciativy, které podporují demokracii, občansky kontrolují jednání politiků, zda a jak naplňují svůj vztah k demokratickým hodnotám a odpovědnost k parlamentní liberální demokracii. Rozumím, že iniciativa Chvíle pro Senát sleduje tyto tolik potřebné cíle, souhlasím s tím a plně podporuji! Jestliže nechci učinit veřejný slib, který by mne zavazoval k oddanosti demokratickým hodnotám, je to z jednoho prostého, však pro mne principiálního důvodu. Jako senátor jsem učinil slib, ba přísahu nejzávažnější a to slib senátora. Tento slib byl veřejný, veřejně stvrzený mým podpisem a do rukou druhého nejvyššího ústavního činitele. Jakýkoli podobný akt, který z části či vcelku obsahuje a opakuje tento slib, v mých očích ubírá onomu ústavnímu slibu na důležitosti a oslabuje jej. Neboli – přísahal jsem jednou, přísahal jsem navždy. Můj slib platí. Budu-li zvolen, bude obnoven formálně, protože to předepisuje Ústava ČR. Jako morální závazek trvá a není potřeba jej opakovat. Za tuto přísahu ručím svým dosavadním životem.

Jiří Šesták

Šesták: Snažím se naplňovat poslání Senátu jako ústavní pojistky

Volební vizitka Jiřího Šestáka, kterou připravil Český rozhlas.

Proč by měli lidé volit právě Vás?

Z mé strany je to nabídka služby. Je to nabídka mých schopností a mých zkušeností, které jsem nabyl v životě, ať už jako ředitel Jihočeského divadla, divadelní manažer, tak posledních 6 let jako Senátor Parlamentu České republiky, kdy jsem se snažil naplňovat poslání Senátu jako ústavní pojistky, jako instituce, která opravuje zákony, které přijdou z Poslanecké sněmovny. Zároveň si všímat věcí, které třeba kolikrát společnosti unikají, ale jsou přesto důležité, jako jsou například osudy dětí z dětských domovů, hospice nebo dluhové pasti. Zároveň se snažím sloužit v regionu, navštívil jsem všech 54 obcí, mluvil jsem se starosty, snažím se pomáhat tam, kde je třeba, například v lišovském obchvatu nebo aby Srubec měl školu. Takže mé poslání je velmi široké a překračuje i samotný pojem instituce Senátu.

Co byste v případě zvolení udělal jako první?

Pokračoval bych v práci, kterou dělám doposud, protože řada věcí je vlastně otevřená. Jednám s ministry, snažím se organizovat kulaté stoly a konference, kde se problematika projednává. Snažím se dostávat lidi z různých míst a různé zástupce institucí ke společnému stolu a hledat řešení. Zároveň se kontaktuji se školami, se seniory a snažím se i jim vysvětlovat Senát jako důležitou ústavní pojistku.

Jak byste chtěl zvýšit důvěryhodnost Senátu?

Je velká výhoda, že jsem místopředseda Senátu. Když jsem nastupoval do této funkce, tak jsem si dal za úkol zlepšit postavení Senátu, ať už lepší komunikací Senátu s veřejností, otevření Senátu, aby vznikly přenosy z různých jednání, konferencí, schůzí, aby veřejnost mohla sledovat jednání Senátu, a zároveň se setkávat s veřejností a vysvětlovat jim důležitost Senátu.

Se kterým hnutím nebo politickou stranou byste rozhodně nespolupracoval?

Senát má jednu velikou výhodu, že i způsobem voleb je složen jinak než Poslanecká sněmovna. Nejednáme na základě stranických klíčů nebo stranických direktiv. Jsou tam osobnosti a daleko víc se naplňuje náš slib: „Jednat podle nejlepšího svědomí a vědomí.“ Snažím se být poctivý, pracovitý, zodpovědný. Navíc strany, které jsou mi velmi vzdálené, tam jsou buď marginálně zastoupeny nebo vůbec.

Co byste konkrétně udělal pro zlepšení politické kultury v ČR, tedy nejen v Senátu?

Senát má velmi slušnou politickou kulturu právě proto, že tam přicházejí již hotové osobnosti, které svědčí svými civilními životy. Samozřejmě je u nás ale politická kultura obecně na špatné úrovni. Jenomže politici jsou odrazem společnosti. Myslím, že celá společnost by si zasloužila daleko hlubší vzdělávání, daleko hlubší uvědomování si, co je to parlamentní demokracie, co je to liberální demokracie. O to se snažíme.

Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno? Nebo se budete souběžně chtít věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám?

Tento bod mám vlastně splněn. Před šesti lety jsem dal slib, že se budu Senátu věnovat naplno. Po dvou letech jsem opustil místo ředitele Jihočeského divadla. Byl jsem spolu se  stávajícím ředitelem tak, aby to mohl převzít velmi zodpovědně, a po tu dobu jsem podle slibu bral 25 procent platu ředitele. Teď se této funkci věnuji naplno a samozřejmě bych v tom pokračoval.

Jiří Šesták: I po letech v politice stále s čistým štítem

Je tělem i duší hrdým Jihočechem už 61 let. Narodil se v Českých Budějovicích, kam se také hned po ukončení pražských studií na DAMU vrátil. Dalších 35 let pak strávil v Jihočeském divadle, které deset let až do roku 2014 vedl jako jeho ředitel. Před šesti lety ho Budějčáci vyslali do Senátu, v jehož vedení je nyní jako místopředseda. Ve své práci chce pokračovat, a tak se o hlasy Jihočechů se za necelé dva týdny uchází znovu.

Celý článek si můžete přečíst na webu Budejckadrbna.cz.

Jiří Šesták chce jihočeským podnikatelům otevřít dveře v zahraničí. Odpovídal ale i na další dotazy čtenářů Budějcké Drbny

Dalším hostem online chatu na webu Budějcké Drbny byl kandidát na senátora Jiří Šesták. Během hodinu a půl dlouhého kola odpovídání se dostalo na exekuce, víru, ale i předvolební sliby. Na co vše lidé Jiřího Šestáka ptali?

Celý článek si můžete přečíst na webu Budejckadrbna.cz.

Prohlášení skupiny senátorů k podpoře přijetí 50 syrských sirotků do ČR

Téměř čtyři desítky senátorek a senátorů, včetně zástupců vedení horní komory, podporují za jednoznačně stanovených kritérií přijetí padesáti syrských sirotků, především malých dětí, kteří v současné době pobývají na řeckých ostrovech, do České republiky. Senátoři dnes odeslali předsedovi vlády Andreji Babišovi dopis a prohlášení, ve kterém shrnují svá stanoviska. Oba dokumenty naleznete níže.

Vážený pane předsedo vlády,

předkládáme Vám prohlášení senátorů Parlamentu České republiky, ve kterém vyjadřujeme podporu přijetí padesáti syrských sirotků, pobývajících v současné době na řeckých ostrovech, do České republiky.

Považujeme za samozřejmé, že kritéria pro přijetí by byla stanovena jednoznačně, abychom přijímali skutečné sirotky, především malé děti, které jsou nejzranitelnější v těžké životní situaci.

Stejně tak předpokládáme, že by bylo jasně stanoveno, na jakou dobu a za jakých podmínek by si je české rodiny mohly převzít do pěstounské péče s respektováním stávajících českých zákonů.

Věříme, že naše prohlášení přispěje k řešení složité situace osiřelých dětí nacházejících se daleko od své země.

Prohlášení:

Vážený pane předsedo vlády České republiky,

obracíme se na Vás ve věci přijetí padesáti syrských sirotků do českých rodin.  Žádáme Vás a vládu České republiky o rychlou pomoc těmto dětským sirotkům žijícím nyní v přelidněných řeckých uprchlických táborech. Učiňte, prosím, urychleně taková opatření, aby Česká republika mohla být jednou z těch zemí, která dokáže účinně a bezodkladně pomáhat v nouzi nejvyšší. Na tyto děti nelze pohlížet jako na běžné imigranty. Ocitly se v tragické situaci bez vlastní vůle. Jsou zbaveny základních existenčních a citových jistot a vazeb, které mohou poskytovat jenom vlastní rodiče. V této situaci neobstojí žádné argumenty, které by účinnou pomoc, tedy přijetí do bezpečí naší země a nalezení prozatímního vlídného prostředí, mohly zpochybnit nebo oddálit.  Navíc desítky českých rodin jsou již dnes připraveny k jejich přijetí.

Prosím, nedopouštějme se pokrytectví s poukazováním na jiné druhy pomoci či povinnost postarat se o sirotky českých občanů žijících v sociálním systému naší země. Nedopouštějme se zbabělosti z možné ztráty procent volebních výsledků. Pokud nastanou, budou to výsledky semen strachu, který zaseli někteří z politiků a nyní přinášejí trpké plody. Nesmí se to stát důvodem, proč nepomoci dětem, kterým osud sebral oba rodiče. Chceme-li obstát před tváří Boží i před soudem našich vlastních dětí, nemůžeme nepomoci. Je třeba jednat – rychle a účinně. I proto, že nikdo z nás by jistě nechtěl, aby naše děti či vnoučata, kdyby se někdy samy dostaly do podobné situace, zůstaly opuštěné, uprostřed cizích lidí. Žádná politická funkce či politická budoucnost každého z nás nám nesmí vzít lidství. Ubude-li nám lidství dnes v této situaci, ubude nám ho i pro naše vlastní české občany v budoucnosti.

Věříme, že tak, jak tuto naléhavou situaci cítíme my, cítí ji naprostá většina z Vás, našich politických kolegů, majících možnost tragédie těchto dětí řešit. Věříme, že i v nás, politicích, je možné nalézt část lidství Sira Nicholase Wintona.

Jsme připraveni být Vám v rychlém řešení jakkoli nápomocni.

 

Senátorky a senátoři Parlamentu České republiky

Václav Hampl                                      Jiří Šesták                     Zdeněk Papoušek

Jan Horník                                          Jiří Růžička                     Milan Štěch

Miroslav Nenutil                                  Tomáš Czernin                Václav Láska

Petr Šilar                                            Václav Chaloupek            Lumír Aschenbrenner

Zbyněk Linhart                                     Miluše Horská                 Michael Canov

Zdeněk Brož                                         Petr Holeček                  Jaromíra  Vítková

Tomáš Goláň                                        Jiří Carbol                       Jan Sobotka

František Bradáč                                  Anna Hubáčková             Šárka Jelínková

Lumír Kantor                                       František  Bublan              Jiří Dienstbier

Leopold Sulovský                                Eliška Wagnerová             Hassan Mezian

Luděk Jeništa                                      Patrik Kunčar                    Jiří Čunek

Renata Chmelová                                 Jitka Seitlová                    Alena Šromová