Jan Květ

Jan Květ

přírodovědec, ekolog, vysokoškolský pedagog