Libor Grubhoffer

Libor Grubhoffer

vědec a vysokoškolský pedagog
ředitel Biologického centra AV ČR
rektor Jihočeské univerzity 2012–2016

Senátor by měl být osobností v tom pravém slova smyslu. Měl by to být člověk moudrý, rozvážný, zkušený a měl by mít potřebnou zkušenost v jednání s lidmi. Komunikace je velmi důležitá. Měl by být vzdělaný a měl by být osobnostně vyrovnaný, integrovaný, zkrátka předvídatelný. No a takovým pro mě osobně až prototypem senátora je právě Jiří Šesták.

Jiří Šesták má všechny potřebné vlastnosti k tomu, aby byl skvělým senátorem a zastupitelem svých voličů, kteří mu dají svojí důvěru. Jiří Šesták je moudrý, vtipný a empatický. Má cit pro spravedlnost. A podstatné je i to, že má statečnost být vždy tam, kde je potřeba bránit svobodu a demokracii, a to dokázal svým dosavadním působením v Senátu ČR. Proto budu znovu volit Jiřího Šestáka.