Pavel Fischer

Pavel Fischer

diplomat

Proč podporuji Jiřího Šestáka? Protože ho znám. Setkali jsme se poprvé před dvěma lety a od té doby jsme se v různých situacích setkávali znovu. Musím říct, že to je člověk, který umí vnímat význam slova, význam symbolů, a který dobře ví, že Senát je místem, kde je potřeba naslouchat a také konat.

Nedávno mě někdo potkal a říkal, jak je nespokojený se současnou politickou situací. A co má dělat? Já bych se spíš ptal, co jste dělal tehdy, když byly volby? Koho jste volil? Nevzal byste ten svůj hlas zpět? Proto je důležité si uvědomit, že okamžik volby je okamžik, kterým promlouváme do budoucnosti naší země. A to, že mezi jednotlivými volbami se jako občané můžeme angažovat, je další věc. Ale nezapomeňte – jděte k volbám. I Senát rozhoduje o důležitých věcech.