Václav Hampl

Václav Hampl

senátor
rektor Univerzity Karlovy 2006–2014

Jiří Šesták je jedním z kolegů, s kterými nejčastěji a nejraději v Senátu spolupracuji. Často diskutujeme o otázkách týkajících se naší ústavy, demokracie nebo naší zahraničněpolitické orientace, ve kterých jako místopředseda horní komory vykonal mnoho užitečných a podnětných kroků. Proto doufám, že bude příležitost, aby naše spolupráce pokračovala i po podzimních senátních volbách!