Práce v Senátu

Vedení Senátu:
místopředseda

Senátorský klub:
Starostové a nezávislí

Práce ve výborech a komisích:
Organizační výbor (místopředseda)
Podvýbor Organizačního výboru pro státní vyznamenání (místopředseda)
Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
 (místopředseda) (2012 – 2016)
> Zpráva o činnosti Výboru za rok 2012 (pdf)
> Zpráva o činnosti Výboru za rok 2013 (pdf)
> Zpráva o činnosti Výboru za rok 2014 (pdf)
> Zpráva o činnosti Výboru za rok 2015 (pdf)

Zpravodaj k senátním tiskům:
Regulace reklamy – senátní návrh
Petice „Pomozte svému divadlu“
Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi
Autorský zákon
Petice „Prezidente, odejděte!“
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2014
Zákon o státní památkové péči
Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Zákon o právu shromažďovacím

Navrhovatel zákonů:
Zákon o volbách – senátní návrh
Zákon o ochraně veřejného zdraví
Zákon o veřejných kulturních institucích
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon o elektronických komunikacích
Zákon o místním referendu
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Zákon o dani z přidané hodnoty

Vystoupení na schůzích Senátu:
zde

Jak jsem hlasoval:
2016 – 2018 | 2014 – 2016 | 2012 – 2014