Má práce v Senátu

Před volbami v roce 2012 jsem slíbil, že v případě volebního úspěchu chci v Senátu především „BÝT UŽITEČNÝ“. Jako zákonodárce naší republice a jako politik, za kterého se nebudete muset stydět. Mám za to, že se mi tento slib podařilo podle svého nejlepšího vědomí a svědomí splnit. Svou dosavadní práci jsem se pokusil shrnout na několika následujících stranách:

>> Jiří Šesták: Má služba v Senátu

 

Dokumenty

Vedení Senátu:
místopředseda
> Zpráva o činnosti Senátu a jeho orgánů v roce 2012
> Zpráva o činnosti Senátu a jeho orgánů v roce 2013
> Zpráva o činnosti Senátu a jeho orgánů v roce 2014
> Zpráva o činnosti Senátu a jeho orgánů v roce 2015
> Zpráva o činnosti Senátu a jeho orgánů v roce 2016

Senátorský klub:
Starostové a nezávislí

Práce ve výborech a komisích:
Organizační výbor (místopředseda)
Podvýbor Organizačního výboru pro státní vyznamenání (místopředseda)
Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
 (místopředseda) (2012 – 2016)
> Zpráva o činnosti Výboru za rok 2012 (pdf)
> Zpráva o činnosti Výboru za rok 2013 (pdf)
> Zpráva o činnosti Výboru za rok 2014 (pdf)
> Zpráva o činnosti Výboru za rok 2015 (pdf)
> Zpráva o činnosti Výboru za rok 2016 (pdf)

Zákony

Navrhovatel zákonů:
Zákon o volbách – senátní návrh
Zákon o ochraně veřejného zdraví
Zákon o veřejných kulturních institucích
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon o elektronických komunikacích
Zákon o místním referendu
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Zákon o dani z přidané hodnoty
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky

Zpravodaj k senátním tiskům:
Regulace reklamy – senátní návrh
Petice „Pomozte svému divadlu“
Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi
Autorský zákon
Petice „Prezidente, odejděte!“
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2014
Zákon o státní památkové péči
Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Zákon o právu shromažďovacím

Vystoupení na schůzích Senátu:
zde

Jak jsem hlasoval

2016 – 2018 | 2014 – 2016 | 2012 – 2014