1956
3. listopadu narozen v Českých Budějovicích

1972 – 76
Střední zemědělská škola v Českých Budějovicích

1976 – 80
Divadelní fakulta AMU v Praze

1980 –
herec v činohře Jihočeského divadla

1986 – 89
studium dramaturgie na DAMU v Praze

prosinec 1989 – 97
umělecký šéf činohry Jihočeského divadla

1993 – 95
intendant Jihočeského divadla

1998
spoluzakladatel spol. GRADOS CB s.r.o. (pořádání přednášek pro studenty)

1999
zahájení spolupráce s Jihočeskou univerzitou

2002
založení Studentského univerzitního divadla SUD se studenty teologické a pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

2004 – 2014
ředitel Jihočeského divadla

2010 – 2014
člen zastupitelstva a rady města České Budějovice

2012
úspěšná obhajoba disertační práce, ukončení šestiletého doktorandského studia a získání titulu Ph.D.
vítězství v senátních volbách

2012 –
člen oborové rady doktorského studia DAMU v Praze

2012 –
člen správní rady Akademie múzických umění v Praze

2013 –
člen Garanční rady Národního divadla

2014 – 2016
člen zastupitelstva města České Budějovice

2015 –
přednášející na katedře produkce DAMU v Praze

2016 –
místopředseda Senátu Parlamentu České republiky