Prohlášení senátorů k současné ústavní situaci

My, níže podepsaní senátoři Parlamentu České republiky, se znepokojením sledujeme způsob zapojení prezidenta republiky do řešení současné politické krize.
Považujeme za nepřijatelné osobní útoky na předsedu vlády jako hlavu vrcholného orgánu výkonné moci a znevažování autority ústavních institucí v přímém televizním přenosu při tzv. předávání demise předsedy vlády.
Součástí české politické praxe je vysoká míra respektu k úřadu prezidenta republiky, která však nemůže zahrnovat toleranci případného protiústavního jednání. Ústava je založena na předpokladu dobré vůle a dobrých úmyslů prezidenta republiky, proto stanovuje jen nemnoho pojistek vůči excesivnímu výkonu pravomocí.
Klíčovou pojistkou je mechanismus vyvození ústavní odpovědnosti za hrubé porušení ústavního pořádku. Jako senátoři jsme si vědomi, že naší rolí není pouze přihlížet, ale, bude-li toho třeba, i konat.

Dne 5. 5. 2017, 14 hodin
Miluše Horská
Jan Horník
Lumír Kantor
Šárka Jelínková
František Bradáč
Zdeněk Brož
Václav Hampl
Petr Holeček
Tomáš Czernin
Jiří Šesták
Renata Chmelová
Alena Šromová
Jitka Seitlová
Jaromíra Vítková
Patrik Kunčar
Zdeněk Papoušek
Václav Láska
Zbyněk Linhart
Petr Šilar
Anna Hubáčková
Jiří Vosecký
Zdeněk Nytra
Ladislav Kos
Pavel Štohl
Lumír Aschenbrenner
Tomáš Grulich
Leopold Sulovský

Otevřený dopis senátorů předsedovi vlády České republiky

Vážený pane premiére,
my, členové horní komory Parlamentu České republiky, se na Vás a na celou českou vládu obracíme kvůli demonstraci, která se uskutečnila 1. července na Václavském náměstí v Praze. Tato demonstrace byla zaměřena proti pomoci a přijímání imigrantů na území České republiky.
Jakkoli je situace kolem imigrační vlny z Afriky a Blízkého východu složitá a každé řešení musí vyžadovat jak humanistický přístup, tak i respektování bezpečnosti naší země, je naprosto nepřípustné, aby této situace bylo zneužíváno k rozdmýchávání rasové, národní a náboženské nesnášenlivosti. Je naprosto nepřípustné, aby občanům České republiky bylo vyhrožováno smrtí v případě, že nebudou konat podle islamofobních nálad, jak se to stalo na uvedené demonstraci. Někteří její účastníci dokonce nesli makety šibenic pro ty své spoluobčany, kteří by souhlasili s přijímáním imigrantů.
Je velmi znepokojivé, že přítomní příslušníci Policie České republiky nerozpoznali otevřenou agresivitu demonstrujících a porušování Základní listiny lidských práv a svobod a nekonali v zájmu demokratického zřízení České republiky. Podstatou tohoto zřízení je respekt k názoru druhých, zaručení svobody vyjadřování, tolerance a slušnost. A to v zájmu demokracie.
Naopak demokratický řád hyne, dá-li se prostor zlobě, hlouposti a netoleranci. Vyhrožováním smrtí, navíc veřejné a před očima policie, je překročena hranice, která dělí demokracii od anarchie a vede k tragickým koncům. Místo řešení složité mezinárodní situace v oblasti imigrace může naše společnost dojít k násilí, jež bude zfanatizovaný dav vykonávat na svých vlastních spoluobčanech.
S vědomím odpovědnosti a povinnosti bránit projevům extremismu v jakékoli formě Vás, pane premiére, a Vaši vládu žádáme o zásadní postoj k podobným projevům zloby a záště a vyzýváme Vás k obraně demokratických hodnot naší republiky. Jako senátoři Parlamentu České republiky jsme připraveni Vás v této věci podporovat.
Vážený pane premiére, případná naše opatrnost či dokonce strach není v této věci na místě.
Jiří Šesták, Václav Láska, Zdeněk Papoušek, Petr Bratský, Jiří Vosecký, Jitka Seitlová, Jan Horník, Zdeněk Brož, Václav Hampl, Zbyněk Linhart, Leopold Sulovský, Luděk Jeništa

Postoj premiéra Sobotky vůči Rusku je nepřijatelný

V sobotu jsem spolu s dalšími senátory zaslal otevřenou výzvu předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, aby na nadcházejícím summitu NATO stál rozhodně na straně Ukrajiny. Státu, který byl napaden Ruskem a jehož případným ochráncům ruský prezident bez skrupulí vyhrožuje jadernými zbraněmi. Netušil jsem, že pár hodin poté budu muset protestovat proti zbabělému postoji, který tentýž předseda vlády vyslovil na setkání představitelů EU.
Protestuji nejen jako senátor Parlamentu České republiky, ale především jako občan. Odmítám vyhýbavý a nedůstojný postoj našeho premiéra ve věci sankcí proti agresivnímu Rusku. Schovávat se za slova o opatrnosti či rozvážnosti je licoměrné a v této chvíli i zbabělé.
Jsme obyvateli země, která několikrát ve své nedávné historii zažila, jaké to je, když přijde bezohledný soused a začne zabíjet a ničit. Víme, jaké to je, když okolní svět říká zdánlivě rozumné důvody, proč nemůže slabšímu přijít na pomoc. A víme, čím jsme za zbabělost, opatrnictví a lhostejnost okolních zemí – ale i naši vlastní – zaplatili. A čím nakonec zaplatily i ony.
Jsme možná menší národ, to ale neznamená, že máme jen přežívat a sklánět se před silnějšími. Neznamená to, že máme rezignovat na důstojný a svobodný život. Neznamená to, že kvůli hospodářským zájmům máme obětovat naši svobodu, důstojnost a čest.
O co více jsme národem menším, o to více potřebujeme vůdce nejen rozumné a rozvážné, ale i statečné. A v krizi především. Potřebujeme ženy a muže, kterým se neroztřesou kolena před arogantním a nebezpečným sousedem. Potřebujeme někoho, kdo se nezalekne možné konfrontace s nebezpečným agresorem či s opatrnými a bojácnými lidmi z vlastního okolí.
Po sobotním jednání představitelů EU víme, že náš předseda vlády takovým mužem není. Nemusíme znát důvody, proč se Bohuslav Sobotka schovává za politiku appeasementu. Důležité je neztratit naši vlastní svobodu, k čemuž postoj českého premiéra nakonec vést může.
Protestuji proto jako občan a přeji si, aby lidé, kteří jsou představiteli České republiky, byli lidmi moudrými a statečnými. Lidmi, pro které jsou čest a svoboda nejvyššími mravními imperativy.
Jiří Šesták,
senátor Parlamentu ČR pro Budějovicko a Třeboňsko

Senátoři žádají premiéra o rozhodný postoj vůči Rusku

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Vážený pane předsedo vlády,
s velkým znepokojením sledujeme intervenci ruských vojsk na výsostné území Ukrajiny a rozhodně ji odmítáme. Rozhodně odmítáme také otevřené a nezodpovědné vyhrožování prezidenta Ruské federace Vladimira Putina jadernými zbraněmi, které je v kontextu událostí na Ukrajině krajně nebezpečné nejen pro nejbližší sousední státy Ruska, ale i pro celou Evropskou unii a celý svět.
Vyzýváme Vás proto touto cestou, pane předsedo vlády, abyste na nastávajícím summitu NATO zásadně podporoval práva Ukrajiny jako samostatného a suverénního státu a spolu s Polskem, pobaltskými státy a dalšími členy NATO se rozhodně postavil proti ruské agresi.
Zdeněk Brož, Jan Horník, Miluše Horská, Luděk Jeništa, Miroslav Krejča, Patrik Kunčar, Leopold Sulovský, Jiří Šesták, Petr Šilar