FOTOBLOG: Ohlédnutí za končícím týdnem

V pondělí 12. června jsem se poprvé setkal s novým šéfem Budvaru panem Petrem Dvořákem. Navštívili jsme ho spolu s kolegou Ivo Moravcem a popřáli mu mnoho zdaru při správě našeho budějovického pokladu.

Ve čtvrtek 15. června jsem v Senátu pořádal tiskovou konferenci, na které jsme představili projekt Jména mrtvým. Jeho cílem je pomocí analýzy DNA identifikovat kosterní pozůstatky v hromadných pohřebištích – např. na pražském Ďáblickém hřbitově, kde jsou uloženy stovky popravených či zemřelých obětí totalitních režimů. Na představení tohoto počinu přijel také Jaroslav Hasil (na fotce hned vedle mě), synovec Bohumila Hasila, kterého v roce 1950 na Šumavě zastřelili pohraničníci při přechodu československo-německé hranice. Hrob Bohumila Hasila, staršího bratra Krále Šumavy Josefa Hasila, se dodnes nepodařilo objevit…

V mém rodném městě jsem včera narazil na děkovný billboard od Rekonstrukce státu za to, že v Senátu přispívám k tomu, že „nebude utajeno, za co stát utrácí.“ Jak jsem se dozvěděl na webu RS, jedná se o kampaň k registru smluv „pro vybrané senátory, kteří nejvíce přispěli k vrácení plošné výjimky ze zveřejňování smluv pro státní a městské firmy.“ Děkovná kampaň pro senátory – to tedy zírám! A děkuju.

Jak budu hlasovat ohledně registru smluv

V posledních dnech se na mne obracejí novináři s otázkou, jak budu hlasovat o novele zákona o registru smluv. Odpovídám jim, že budu podporovat návrat k návrhu ministra zemědělství, aby zákon neměl výjimek mimo jediné, týkající se národního podniku Budějovický Budvar, a to z následujících důvodů:
* zákon, aby měl smysl, se má týkat všech institucí, hospodařících s veřejnými prostředky
* národní podnik Budějovický Budvar, i když se jedná o “státní” podnik, nehospodaří s veřejnými finančními prostředky, je finančně nezávislý na státním rozpočtu; naopak do něho nemalou měrou přispívá
* aplikace tohoto zákona by Budvar ohrozila v desítkách soudních sporů o známku, které vede v mnoha zemích světa; ochranná známka je jeho jednoznačným strategickým bohatstvím
* zároveň by ho výrazně poškodila vůči vnitrostátním i zahraničním obchodním konkurentům, neboť by zcela obnažila výrobní a obchodní strategii Budvaru; tuto povinnost ostatní výrobci piva nemají a zřejmě ji ani nikdy mít nebudou

Jak bude váš senátor hlasovat o registru smluv? Podívejte se

Pro někoho nejúčinnější protikorupční nástroj, pro dalšího útok na státní a městské podniky. To je zákon o registru smluv. Poslanci jeho záběr minulý měsíc zúžili. Senát to bude moci změnit.
Deník oslovil všech 81 členů horní komory s dotazem, jak se postaví k sněmovní verzi a proč. V termínu odpovědělo 49 senátorů a jen 12 z nich vyjádřilo podporu návrhu svých kolegů ze sněmovny. To je důležité, protože v ní okleštěná podoba registru smluv prošla o jediný hlas. Je možné, že v běžící předvolební kampani by druhé hlasování mohlo dopadnout jinak. Sněmovní novela by se na program Senátu mohla dostat v dubnu.

Celý článek si můžete přečíst na webu Deník.cz.

Budějovický Budvar přiřadili k hotelu či papírnám

Do společnosti hotelu Thermal či papíren ve Slovinsku se dostal Budějovický Budvar, n. p. Ve strategii vlastnické politiky státu byl zahrnut mezi podniky, ve kterých by stát mohl prodat své účasti. Vláda strategii jako dokument nepřijala. Náměstek ministra financí Ondřej Landa ale v médiích uvedl, že nevidí důvod, proč by měl stát vlastnit pivovar a vařit pivo. Stát je totiž podle Ondřeje Landy v nevýhodné pozici, protože jednak má co nejlépe hospodařit se svým majetkem, ale na druhou stranu se očekává, že bude mít větší ohled na společenský dopad své činnosti, než běžná obchodní korporace. Právě kvůli vyjádřením náměstka ministra financí požádal senátor Jiří Šesták, aby se problematice možné privatizace pivovaru věnovalo českobudějovické zastupitelstvo.

Celý článek si můžete přečíst na webu denik.cz.

Protikorupční zákony z jihočeských senátorů nejvíce podporuje Jiří Šesták

Platforma Rekonstrukce státu představila podrobné hodnocení všech hlasování poslanců i senátorů o devíti protikorupčních zákonech, které dlouhodobě podporuje. Z výsledků, které jsou veřejně k dispozici na webové stránce rekonstrukcestatu.cz/volby, vyplývá, že téměř polovina zákonodárců ve většině hlasování dodržovala své předvolební závazky o podpoře protikorupčních zákonů.
Na čele hodnocení jihočeských senátorů za všechna jejich dosavadní hlasování o protikorupční legislativě je Jiří Šesták z hnutí Občané pro Budějovice (60 procent pozitivních kroků), který je členem senátního klubu Starostové a nezávislí.
„Jako senátor chci být nezávislý a zodpovědný ‚pouze‘ slibu senátora. Proto jsem se před svým zvolením nezavázal k podpoře žádných, tedy ani protikorupčních zákonů. Jejich podporu, jsou-li dobře připraveny, však považuji za naplnění svého předvolebního slibu ‚být užitečný‘. Proto jsem pro tyto zákony ve většině případů hlasoval a byl v této věci aktivnější než řada mých kolegů, kteří Rekonstrukci státu předvolební závazek dali. Ne všechny návrhy zákonů, které Rekonstrukce státu vyhodnocuje, jsem však podpořil bez výhrad. Pokud jde o zákon o registru smluv, chtěl jsem prosadit pozměňovací návrh, který by z okruhu subjektů povinných veřejně zpřístupnit své smluvní vztahy vyňal národní podnik Budějovický Budvar. Domnívám se, že situace, kdy se jakékoliv zákonné omezení vztahuje v rámci průmyslového odvětví pouze na jeden podnikatelský subjekt, není správná,“ upřesňuje Jiří Šesták.
Rekonstrukce státu je společný projekt desítek expertů, nevládních organizací, podnikatelů a aktivních občanů i desetitisíců dalších příznivců. Ti se spojili, aby prosadili devět zákonů, které posílí transparentnost, omezí klientelismus a korupci v České republice. Čtyři zákony se již podařilo prosadit (např. zákon o registru smluv nebo zákony upravující pravidla pro financování politických stran a kampaní), tři další mohou zákonodárci projednat do konce příštího roku.

rekonstrukce-statu
Text a grafika zpracovány s využitím podkladů Rekonstrukce státu

Na Budvar by se zákon o registru smluv vztahovat neměl

Ve čtvrtek jsme se v Senátu zabývali návrhem zákona o registru smluv. Když jsem působil v radě města České Budějovice, byli jsme vůbec prvním větším městem, které ke zveřejňování všech svých smluv přistoupilo – dobrovolně, žádný zákon nás k tomu nenutil. V roce 2010 jsme ale jako Občané pro Budějovice šli do voleb s tím, že zprůhledníme hospodaření radnice, a tak magistrát tuto službu každému zájemci již pátým rokem nabízí.

Přesto jsem předložený návrh zákona o registru smluv nemohl podpořit bez výhrad. Návrh totiž do okruhu povinných subjektů, které by musely veřejně zpřístupnit své smluvní vztahy, zahrnoval také národní podnik Budějovický Budvar. Domnívám se, že situace, kdy se jakékoliv zákonné omezení vztahuje v rámci průmyslového odvětví pouze na jeden podnikatelský subjekt, není správná. Detailní odkrytí smluvních vztahů Budějovického Budvaru by zcela jistě vedlo ke ztrátě jeho konkurenceschopnosti a tedy k zásadnímu zhoršení jeho hospodaření. A přitom právě vytváření zisku je jedním z hlavních poslání Budějovického Budvaru. Nezapomeňme také, že podstatná část zisku Budvaru je odváděna do státního rozpočtu – v roce 2014 to bylo 800 milionů korun. Krokem poškozujícím Budvar bychom tedy poškodili sami sebe.

Navíc Budějovický Budvar na rozdíl třeba od měst nehospodaří s veřejnými penězi. Finanční prostředky získává pouze z vlastní podnikatelské činnosti. Kromě toho existuje celá řada zákonných mechanismů, které transparentní hospodaření Budvaru garantují.

Proto jsem podpořil pozměňovací návrh, aby se zákon o registru smluv na národní podnik Budějovický Budvar nevztahoval. A protože návrh schválila většina senátorů, vrací se zákon zpátky do sněmovny a o jeho konečné podobě rozhodnou poslanci.