Obhajující senátoři chtějí pokračovat ve své práci v horní komoře

Senátoři, kteří se letos v říjnu rozhodli obhajovat svůj mandát, by chtěli navázat na svou dosavadní práci při přípravě zákonů a při pomoci svému regionu. Místopředseda Senátu Jiří Šesták (za STAN) by pokračoval s přípravou legislativních úprav, které řeší dosud přehlížená či nedoceněná témata i menších skupin občanů, za která označil hospicovou péči nebo dětské domovy.
Celý článek si můžete přečíst na webu ceskenoviny.cz.

Třeboňský svět: Hospic v senátu

Na pozvání místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Jiřího Šestáka byla starostka města Třeboň Terezie Jenisová jedním z pozvaných hostů vernisáže výstavy “Předpokoj: svědectví o službě mobilních hospiců z Českých Budějovic a Třeboně.” V prostorách Senátu byla výstava fotografií Jana Voběrka k vidění od 31. října do 13. listopadu. Fotografie jsou pohledem do rodin, kde sestry pečují o klienty, nahlédnutím do vzácných okamžiků.
“Terénní hospicová péče je mimořádně potřebnou službou, nezastupitelnou ve své podstatě, psychicky i fyzicky velmi náročnou,“ říká Terezie Jenisová: „Město Třeboň dlouhodobě podporuje svůj třeboňský hospic sv. Kleofáše, neboť systematická podpora ze strany státu zatím nefunguje a bez dotací by hospic nepřežil. Co je však ještě podstatnější pro jeho existenci, to je tým oddaných, obětavých lidí, kteří se z lásky k bližnímu rozhodnou pro tu nejtěžší službu – dovést každého potřebného člověka důstojně až k jeho fyzickému konci. Jsem nesmírně vděčná všem zaměstnancům našeho hospice, že ve svém životě učinili právě toto odvážné rozhodnutí.”
Výstava vznikla z iniciativy senátora Jiřího Šestáka. Důvody vidí jasně: „V mém senátním obvodu působí dva domácí hospice, budějovický Domácí hospic sv. Veroniky a Hospicová péče sv. Kleofáše v Třeboni. Při osobních návštěvách obou zařízení jsem si uvědomil, že je nezbytné co nejdříve provést zásadní změnu financování hospiců. Proto jsem rád, že výstavu kromě dalších zájemců zhlédli také kolegové zákonodárci, a třeba i to přispěje k prosazení potřebných legislativních změn. Hospice a jejich služebnice a služebníci si to nepochybně zaslouží.“
V příštím roce bude výstavu hostit i Třeboň.
(Vyšlo v časopise Třeboňský svět 12/2017.)

Fotograf Jan Voběrek přiveze do Senátu svědectví o hospicové službě

Výstava fotografií Jihočecha Jana Voběrka věnovaná práci domácích hospiců z Českých Budějovic a Třeboně bude příští týden zahájena v pražském Valdštejnském paláci, který je sídlem Senátu. Expozici nazvanou PŘEDPOKOJ inicioval místopředseda Senátu Jiří Šesták, jenž se problematice hospicové péče dlouhodobě věnuje.
„V mém senátním obvodu působí dva domácí hospice, budějovický Domácí hospic sv. Veroniky a Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň. Při osobních návštěvách obou zařízení jsem si uvědomil, že je nezbytné co nejdříve provést zásadní změnu financování hospiců. Proto věřím, že výstavu kromě dalších zájemců navštíví také co nejvíce kolegů zákonodárců, aby se nám potřebné změny povedlo co nejdříve prosadit. Hospice a jejich služebnice a služebníci si to nepochybně zaslouží,“ říká senátor Jiří Šesták (HOPB).
Domácí hospicová péče není doposud v České republice systematicky podporována z veřejného zdravotního pojištění ani z veřejných peněz pro sociální služby. Hospice mívají zpravidla formu nestátní neziskové organizace, která je odkázaná na příjmy z darů, grantů a na podporu obcí. Na jihu Čech působí domácí hospice kromě Českých Budějovic a Třeboně také v Táboře a Písku. Jediný lůžkový hospic v Jihočeském kraji stojí od roku 2005 v Prachaticích.
Fotografie dokumentující poslední věci člověka a umění doprovázet připravoval Jan Voběrek v úzké spolupráci s budějovickým a třeboňským hospicem od letošního jara.
„Zaujalo mne, jak sestry při své službě vyzařují lásku s humorem i skrytým soucitem v blízkosti přicházející smrti.  Ta náhle přestává děsit svou temnou, tajemnou stránkou, ale stává se lépe přijatelnou, srozumitelnou. Laskavé dotyky teplých dlaní sestřiček léčí bolest a dovolí zapomenout na to, co tíží, a radovat se i v posledních okamžicích života. Tyto emoce pak s nimi společně sdílejí i jejich nejbližší. Prožívají něco nesdělitelného, ale krásného. Doprovázet své blízké při odchodu ze života je stejně důležitý rituál jako narození či svatba,“ je přesvědčen Jan Voběrek.
Vernisáž výstavy se v Senátu uskuteční v úterý 31. října v 15 hodin. Zájemci ji budou moci zhlédnout do 13. listopadu. V příštím roce se PŘEDPOKOJ objeví také v některých jihočeských městech.
Jan Voběrek (*1958) žije v Drahotěšicích a pracuje v ateliéru na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Ve své tvorbě se zaměřuje na dokumentární a sociální fotografii či portréty. Od roku 1987 vystavuje v řadě českých (Praha, České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, …) i zahraničních měst (Vídeň, Varšava), je zastoupen ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Jeho fotografie jsou součástí celé řady knih (Prožívat několik životů; Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství; Děti, které se rodí v srdci; Jihočeši rodem i srdcem).

Na návštěvě v Domácím hospici sv. Veroniky

Od října 2016 působí v Českých Budějovicích Domácí hospic sv. Veroniky. V mém senátním obvodu tak můžeme využívat služeb dvou domácích hospiců; v Třeboni již několik let působí Hospicová péče sv. Kleofáše.
Rád bych nejen těmto dvěma hospicům pomohl, aby se mohly věnovat svému základnímu poslání – umění doprovázet. Pokud byste třeba i vy chtěli činnost budějovického hospice podpořit, podívejte se na jeho webové stránky a seznamte se s jeho užitečnou službou. Můžete pomoci jako dobrovolníci, s roznosem propagačních materiálů nebo finančním darem: http://www.hospicveronika.cz/ceske-budejovice/pomozte-nam.
170206_hospicCB
S vedoucí domácího hospice Monikou Flídrovou a krajským zastupitelem Ivem Moravcem.

Na návštěvě v hospicu a v chráněném bydlení

2015-11-02 11.12.13Třeboň, Lomnici nad Lužnicí a Lišov jsem dnes navštívil v rámci cest po mém senátním obvodu. Jihočeský kraj v těchto třech městech (a také v Jindřichově Hradci) slavnostně otevřel domy chráněného bydlení, které budou složit klientkám umístěným aktuálně v domově pro osoby se zdravotním postižením v Pístině. Na šedesát osob, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, tak od nového roku bude moci žít víceméně běžným životem a stane se součástí místních komunit. Děkuji za to, protože považuji možnost začlenit handicapované občany do normální společnosti za důležitou nejen pro ně, ale i pro společnost samotnou.

V Třeboni jsem navštívil také kancelář domácího hospicu sv. Kleofáše a s velkou pokorou naslouchal vyprávění paní ředitelky Petry Brychtové a jejích milých kolegyň o práci, kterou pomáhají nevyléčitelně nemocným pacientům. Více informací o třeboňském hospicu (a třeba také o možnostech jak ho podpořit) najdete na webu http://hospic.kleofas.cz/.