O čem jednal Senát III – díl 15.

15. schůzi Senátu zahájili senátoři tím, že dali souhlas k ratifikaci Smlouvy s Ghanou o zamezení dvojího zdanění. Následně projednali novelu zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, k níž přijali několik pozměňovacích návrhů. Poté se v rozsáhlé debatě věnovali situaci ve strukturálně postižených regionech a vyzvali vládu ČR, aby se intenzivně zabývala podporou strukturálně postižených regionů a nastavila dlouhodobé systémy – opatření, mimořádné nástroje a další finanční i nefinanční intervence směřující mj. do podpory vzdělávání, školství a místních samospráv a to i prostřednictvím státního rozpočtu a zajištění základních veřejných služeb. Závěr dopoledního jednání dvěma evropským bodům v gescí ministra školství. Senátoři tak přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Hodnocení programu Erasmus v jeho polovině a k Průběžnému hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU.

Odpolední jednání zahájil ministr životního prostředí, který senátorům předložil novelu vodního zákona. Senátory však nepřesvědčil o důležitosti této novely a Ti ji tak zamítli. Uspěl až s návrhem zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu, který senátoři schválili. Senátoři dali rovněž souhlas k ratifikaci změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Poté ministr životního prostředí zastoupil předsedu vlády, který byl na jednání evropských představitelů v Lublani, a seznámil senátory s rozhodnutím Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu, a s Informací vlády o přípravě Národního programu reforem. U obou těchto bodů se senátoři ztotožnili s unesení Výboru pro záležitosti Evropské unie. Následně ministr zahraničních věcí předložil senátorům Dohodu o komplexním a posíleném partnerství mezi EU a Arménskou republikou. I v případě této dohody dali senátoři souhlas k její ratifikaci.

Následovalo projednání novely zákona o střetu zájmů, který senátoři podrobili rozsáhlé kritice. Návrh místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery na zrušení celého zákona o střetu zájmů neprošel, ale senátoři přijali řadu pozměňovacích návrhů, které jsou podle jejich názoru pro tento zákon nezbytné.

V samotném závěru schůze senátoři vyslovili souhlas návrhem na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021, dali souhlas k ratifikaci Dohody mezi ČR a Mongolskem o leteckých službách a Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely. V posledním bodě jednání pak přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení EU o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti.

zdroj: www.senat.cz.

České nákladní vozy TATRA budou vyrábět v Ázerbájdžánu

Krátce před Vánoci se společnost TATRA TRUCKS a.s. dohodla s  Gandžinským automobilovým závodem na společném projektu výroby nákladních vozidel TATRA v Ázerbájdžánu. Podle představ českého výrobce by první série „TATRA made in Azerbaijan“ měla opustit brány výrobního závodu v roce 2018.

Intenzivní jednání mezi společnostmi TATRA TRUCKS a.s. a Gandžinským automobilovým závodem probíhala po celou druhou polovinu letošního roku, přičemž projekt během své říjnové návštěvy Ázerbájdžánu významně podpořil i místopředseda senátu PČR Jiří Šesták.

Celý článek si můžete přečíst na webu MZV.

S podnikateli a živnostníky v Třeboni

150309_trebon-jhkV pondělí jsem se zúčastnil Fóra podnikatelů a živnostníků Třeboňska, které v druhém největším městě mého senátního obvodu pořádala Jihočeská hospodářská komora a město Třeboň.

Na akci byli přítomni nejen zástupci podnikatelské sféry, ale také starostové a starostky Třeboně, Lomnice nad Lužnicí, Chlumu u Třeboně a Suchdola nad Lužnicí.

Mluvili jsme o současné hospodářské situaci naší republiky, ale také o obchodování s Ruskem a Čínou, připravovaném zákoně o elektronické evidenci tržeb, dálnici D3 a lišovském obchvatu nebo dostavbě Jaderné elektrárny Temelín.

Foto (sedící zprava): starostka Třeboně Terezie Jenisová, krajský zastupitel Jan Váňa a předseda třeboňské Rady oblasti JHK Lubomír Skála.