Veteráni na radnicích: Čtyři desítky obcí v Česku mají od roku 1990 stále stejného starostu. Proč je lidé volí?

Toto úterý bylo možné naposledy podat kandidátku do letošních komunálních voleb. V zemi je 6394 obcí a ve čtyřech desítkách z nich mají od roku 1990 stejného starostu. V čem jsou tak výjimeční, že je lidé stále volí? HN navštívily čtyři z nich.

Přesný seznam starostů, kteří jsou ve své funkci nepřetržitě od roku 1990 či ještě déle, neexistuje. Nikdo to neeviduje. Pokusil se to proto zjistit místopředseda Senátu Jiří Šesták, který obeslal všech více než šest tisíc starostů a primátorů v zemi, aby se mu ozvali ti, kteří slouží více než dvacet let. Vznikl tak seznam zhruba 300 jmen starostů, z nichž 40 se ujalo funkce při prvních komunálních volbách 24. listopadu 1990 či ještě dříve. Ty nejdéle sloužící pak Senát pozval na setkání, kde dostali ocenění.

Celý článek si můžete přečíst na webu iHNed.cz.

Senátoři napadnou u Ústavního soudu část zákona o střetu zájmů

Nová pravidla zákona o střetu zájmů napadla skupina senátorů u Ústavního soudu. Za neústavní pokládají zejména ustanovení, podle nichž nadále citlivé soukromé údaje budou anonymně veřejně dostupné na portálu ministerstva spravedlnosti a dále napadají povinnost neuvolněných komunálních politiků podávat veškerá oznámení stejně jako tzv. uvolnění funkcionáři obcí a měst.

„Senát byl u střetu zájmů přehlasován poslanci a logicky jej proto napadáme pro neústavnost před Ústavním soudem. Zákon byl šit horkou jehlou, je nekoncepční a odrazuje občany od účasti v komunální politice. Zatímco Andrej Babiš si svůj majetek schoval do svěřenského fondu a má takříkajíc vyřešeno, desítky tisíc slušných občanů jsou podrobováni byrokratickým pravidlům, zákon je nutí majetkově se obnažit před svými sousedy a mnozí kvůli tomu už nechtějí znovu do obecních zastupitelstev vůbec kandidovat,“ uvádí místopředseda Senátu Jiří Šesták (STAN).

„Problémem schváleného zákona je, že komunální politici musí i po schválení poslanecké verze nadále strpět zveřejňování svých oznámení o příjmech nebo držení cenných papírů. I komunální politici mají právo na ochranu svého soukromí a mají právo vědět, kdo má přístup k jejich citlivým osobním údajům. Požadavek, aby neuvolnění členové obecních rad poskytovali stejné množství údajů jako uvolnění, je zcela neproporční, zvláště když zvážíme, že za svou funkci neuvolnění pobírají zanedbatelnou odměnu,“ shrnuje konkrétní výhrady skupiny senátorů senátor Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj).

Senátory u Ústavního soudu zastupuje jakožto advokát předseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), které schválenou novelu výrazně kritizovalo v době jejího přijímání, Stanislav Polčák (STAN). „Každý má právo na ochranu svého soukromí, i komunální politik. Pokud se objeví pochybnosti, že majetek konkrétního politika nesedí, mají mít státní orgány dostupné údaje k dispozici. Anonymní prohlížení podaných oznámení a umožnění shromažďování těchto údajů komukoli ze státního registru však porušuje dle nás hned několik ústavních norem,“ uvádí advokát a předseda SMS ČR Stanislav Polčák.

SMS ČR dnes zároveň vyzvalo všechny současné komunální politiky či občany, kteří by jinak hodlali kandidovat do obecních (městských) zastupitelstev, ale veřejné obnažování svých majetkových poměrů je od podání kandidátky odrazuje, aby v zájmu dobrého rozvoje svých obcí a měst kandidátky do konce července podali, neboť pevně věří, že napadená ustanovení zákona Ústavní soud zruší. „Další možnost znovu kandidovat bude až za čtyři roky a my nechceme přijít o ty úspěšné a schopné, kteří si cení hodnoty svého soukromí. SMS ČR udělalo vše, co bylo v našich silách a snad brzký zásah Ústavního soudu vrátí rozum do pravidel o střetu zájmů,“ uzavřel předseda SMS ČR Stanislav Polčák s tím, že napadené části zákona porušují proporcionalitu mezi zájmem o transparentnost volených představitelů obcí a měst a legitimním zájmem na ochranu jejich soukromí, což nyní bude muset přezkoumat Ústavní soud.

Starostku Jasenné ocenil Senát. Řídí Jasenné téměř 28 let

Jitka Slezáková starostuje v obci Jasenná na Jaroměřsku už 28. rokem. Patří k nejdéle působícím starostům nejen na Náchodsku, ale i v Královéhradeckém kraji.
„Její dlouholetá poctivá, užitečná, záslužná a úspěšná práce pro blaho obce Jasenná neunikla pozornosti ani nadřízeným státním orgánům. Oprávněně a po zásluze v sobotu 20. ledna 2018 obdržela pamětní list Senátu Parlamentu České republiky Serve et fidelis civitatis (Věrně sloužím obci) spolu s upřímným poděkováním za dlouholetou službu svým spoluobčanům. Listinu vlastnoručně podepsali Milan Štěch, předseda Senátu, a Jiří Šesták, místopředseda Senátu,“ upozornil redakci Náchodského deníku historik a bývalý kronikář obce Jasenná Jiří Uhlíř.
Celý článek si můžete přečíst na webu Náchodského deníku.

Starosta Jetětic dostal v Senátu ocenění

Před nedávnem pozval místopředseda Senátu Jiří Šesták do Valdštejnského paláce také starostu Jetětic Ladislava Novotného (65). Ve volené funkci je už 28. rok. „Samozřejmě mě to překvapilo, protože na vesnici jsem zvyklý, že mi spíš lidi v hospodě vyčiní, než by mě někdo pochválil,“ usmíval se Ladislav Novotný.
Celý článek si můžete přečíst na webu Denik.cz.

Práci starostů ocenil místopředseda Senátu

Tři starosty z Písecka, kteří jsou ve funkci přes dvacet let, pozval v nedávných dnech místopředseda Senátu Jiří Šesták do Valdštejnského paláce v Praze. Jsou jimi starostové Mirovic – Zdeněk Bárta, Jetětic – Ladislav Novotný a Hrazan – Luboš Bolek. Z rukou Jiřího Šestáka převzali ocenění Zdeněk Bárta a Ladislav Novotný. Luboš Bolek se slavnostního setkání nezúčastnil. Starosty příjemně překvapilo, že si Jiří Šesták na ně a jejich práci vzpomněl.

Celý článek si můžete přečíst na webu Denik.cz.

Aktuálně.cz: Starostové, kteří působí ve funkci už přes dvacet let, dostali ocenění v Senátu

Téměř osm desítek starostek a starostů, kteří jsou ve svých funkcích víc než 20 let, převzalo v Senátu ocenění za svoji dlouholetou práci ve prospěch svých obcí a měst. Pamětní listy jim předal a poděkování vyslovil místopředseda Senátu Jiří Šesták (HOPB za STAN).

Akce navázala na stejný ceremoniál z loňského září, kdy si pro ocenění přišla víc než stovka starostů. “Jen pro srovnání, za tu dobu, co je každý jeden z vás starostou, bylo 20 ministrů zdravotnictví, 17 ministrů dopravy, 15 ministrů kultury,” řekl Šesták.
Připomněl, že vedle těchto dlouholetých starostů působí i řada místostarostů a poukázal na to, že po letošních komunálních volbách se řady dlouholetých starostů ještě více rozrostou. “Ať vám Bůh dá sílu, zdraví a odhodlání ve zdolávání legislativních smrští a naplnění neutuchajících požadavků vašich spoluobčanů,” popřál oceněným na závěr.
Celý příspěvek si můžete přečíst na webu aktualne.cz.

Na tři sta zasloužilých. Senát ocenil starosty, kteří jsou ve funkci přes dvacet let

Horní komora parlamentu se vůbec poprvé rozhodla ocenit letitou správu tuzemských obcí a měst a připravila pamětní listy pro 270 starostů, kteří stojí v čele radnice déle než dvě dekády. Stovka z nich si ocenění převzala přímo v Senátu, ostatním předají senátoři své ocenění při návštěvě domovských volebních obvodů.

Podle zjištění senátorů vykonává starostenskou funkci nepřetržitě dvacet a více let 270 starostů a starostek. „Z toho vyplývá, že každý čtyřiadvacátý starosta nepřetržitě víc než dvě dekády pracuje ve svém městě. To je obrovské bohatství, kterého si má tato země a tato společnost vážit,“ řekl při předávání ocenění místopředseda Senátu Jiří Šesták.

Celý příspěvek si můžete přečíst na webu České televize.

Senát ocení dlouholeté starosty

V sobotu 30. září ve 13 hodin se v sídle Senátu uskuteční setkání starostek a starostů z celé České republiky. Zúčastní se ho zástupci měst a obcí, kteří v jejich čele působí nepřetržitě dvacet a více let. Unikátní setkání bude vůbec první příležitostí, kde se dočkají ocenění starostové, kteří úspěšně pracují v čele zastupitelstev více než 20 let.

„Z různých průzkumů vyplývá, že starostové a obecní zastupitelstva se těší největší důvěře obyvatel. Z osobních setkání se starosty mého volebního obvodu vím, jak se tam, kde se daří zlepšovat vybavenost našich měst, městysů a obcí, proměňují také vztahy mezi lidmi. Zásluhu na tom mají především právě aktivní starostky a starostové, kteří tak zcela naplňují známé přikázání z kutnohorské Konšelské desky „obci své starosti podrob“. To mne přivedlo k myšlence uspořádat v Senátu společenské setkání se starostkami a starosty, kteří ve svém úřadu působí nepřetržitě dvacet a více let a s úctou jim za jejich práci poděkovat,“ uvedl místopředseda Senátu Jiří Šesták, který setkání inicioval.

„Informaci o délce trvání služby jednotlivých starostů ovšem podle mých zjištění neeviduje ani ministerstvo vnitra ani žádný jiný úřad. Proto jsme letos na jaře oslovili všech 6257 měst, městysů a obcí České republiky a díky tomu víme, že v naší zemi pracuje minimálně 270 osobností, které jsou dvacet i více let svými spoluobčany opakovaně voleni do starostenských úřadů. Plánované setkání právě s těmito osobnostmi je výraz poděkování a respektu Senátu k jejich práci,“ popsal místopředseda Senátu Šesták, který ocení starosty spolu s předsedou Senátu Milanem Štěchem.