Snížím si plat o 75 procent, slibuje Jiří Šesták

Na stolku má ještě tři plné lahve šampaňského, jež připomínají jeho víkendové vítězství v senátních volbách. To však budí otázky, co bude s divadlem, když jeho šéf jde do vysoké politiky.
„Věřím, že jako senátor získám pro divadlo peníze, které bych po sponzorech nevyběhal, ani kdybych měl dvakrát víc času,” říká pětapadesátiletý ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták.
Celý článek…

Poděkování po skončených volbách do Senátu

Vážení a milí přátelé, kamarádi, podporovatelé a všichni ti, kteří jste dali do volebního zápasu svůj volný čas, své úsilí a své srdce, děkuji.
Děkuji za důvěru, že má smysl se pokoušet o nápravu světa ve kterém žijeme. Že má smysl mít odvahu do někoho opět vložit naději: Budu se snažit, aby Vaše naděje nebyla planá. Ale sama naděje přenesená na někoho nestačí. Bez Vaší vůle a energie věci měnit, zmůže člověk, ať je jakkoli postavený, jen malou část potřebného celku.
Proto prosím, neztraťme se vzájemně a mějme vůli společnou. A také víru.

Děkuji. Váš Jiří Šesták

Je rozhodnuto, Jihočeši do senátu zvolili Jiřího Šestáka

Ředitel Jihočeského divadla, zastupitel a člen rady města České Budějovice Jiří Šesták(55), kandidát koalice STAN a Hnutí občané pro Budějovice, je novým senátorem, kterého právě ve druhém kole voleb vybrali voliči senátního obvodu č. 14, tedy obyvatelé Českých Budějovic, dalších 39 měst a obcí ve východní části okresu a 14 obcí ze západní části Jindřichohradecka. V senátorském křesle nahradí Jiřího Pospíšila (ODS), kterému končí mandát.
Celý článek…

Proč by voliči měli dát na konci tohoto týdne svůj hlas Jiřímu Šestákovi?

Považuji senát za velmi důležitou součást naší mladé a stále ještě nezralé demokracie. V turbulentních dobách, které jsou mnohdy silně ovlivněny okamžitými náladami obyvatel (a tím i politiků), má horní komora parlamentu působit jako kýl lodi – držet dlouhodobý směr a nenechat loď poskakovat podle momentálních nálad a momentální politické konstelace a objednávky. Toto poslání senát plní.
Vzpomeňme si na tlak největších politických stran v minulých letech na změnu ústavy směrem ke změně volebního zákona. Výsledkem by byl model vlády dvou největších stran. A se zkušeností s opoziční smlouvou, která byla ranou pro demokratické fungování našeho politického systému, by nás nečekalo vůbec nic dobrého.
Podívejme se na posttotalitní státy s jednokomorovým parlamentem, jako je Slovensko nebo Maďarsko. Právě na příkladu Maďarska je zřejmé, jak snadno může vítězná strana podlehnout pokušení ústavu změnit, získá-li pro sebe ústavní většinu. Důsledkem je oktrojování svobody tisku, přístupu k informacím a jiné strategické „výhody“ vítěze voleb. Tomu má senát bránit svou volební odlišností, kdy dochází o obměně vždy jen jedné třetiny senátu. Důležitou podmínkou však je, aby senátoři byli co nejvíce nezávislí na stranických sekretariátech, aby to byly osobnosti výrazně vyprofilované občansky a profesně.
Právě tuto nabídku občanům přináším. Nikdy jsem nebyl členem politické strany. Jenom proto, jak zacházela jihočeská ODS s jí svěřenou mocí a jak dovolovala prorůstání klientelistického systému do řízení města, jsem před dvěma lety vstoupil do lokálního hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) podporovaného hnutím Starostové a nezávislí (STAN).
Na základě zkušeností z městského zastupitelstva jsem přijal nabídku Starostů a nezávislých, abych v letošních senátních volbách kandidoval za koalici STAN a HOPB. Tato spolupráce je smluvně ošetřena a její součástí je i pro mne naprosto zásadní podmínka, že nebudu vázán rozhodnutími těchto hnutí. Je to výraz mé vůle být nezávislým na stranických sekretariátech.
To je zdůrazněno také podporou dalších politických subjektů jinak spolu soupeřících – hnutí Jihočeši 2012, TOP 09, KDU-ČSL – nebo občanských iniciativ, které představuje například Veřejností proti korupci. Můj protikandidát je loajálním reprezentantem ODS a tuto nezávislost nabídnout nemůže.
Myslím, že být akceptován a respektován řadou politických subjektů, mi umožní realizovat či výrazně napomoci rozhýbat dlouho neřešené problémy regionu – dostavbu dálnice D3, obchvatu Českých Budějovic, obchvatu Lišova, rychlostní silnice na hranice s Rakouskem. Ale i podporu absolventů škol v hledání prvního zaměstnání, vytváření míst skrze lepší využití turisticko kulturního potenciálu regionu.
Mohu nabídnout bohatou zkušenost podnikového manažera, sílu a energii vize vytvářet a vize uskutečňovat. Nabízím neúplatnost a čestnost.
Záleží, zdali takovou nabídku voliči z Budějovicka a Třeboňska potřebují a tedy zvolí.

Pozvánka ke 2. kolu voleb

Milí spoluobčané z Budějovicka a Třeboňska,
děkuji všem, kteří mne podpořili v prvním kole senátních voleb. Každého jednoho hlasu si velmi vážím!
Rád bych Vás a Vaše známé požádal o důvěru i v kole druhém, které se uskuteční již tento pátek a sobotu. Ukažme všem, kteří zapříčinili a obhajují současný neutěšený stav, že naše země si zaslouží zkulturnění a mravní obrodu!
Pošleme spolu do parlamentu také vzkaz, že náš stát ještě nevyčerpal všechny možnosti, jak nalézt chybějící finance. Hledat je u občanů je tou snadnější cestou, která by ale měla být až jednou z posledních. Vládní koalicí navrhované zvyšování daní považuji za krok, jenž nemůže následovat před tím, než budou realizovaná a vyčerpaná všechna možná úsporná opatření.
A dávám hned jeden návrh: copak je opravdu nutné, abychom každý rok z vlastní kapsy podporovali téměř půl miliardou korun chod politických stran? Že jsou tyto naše peníze, investované mimo jiné do přebujelých volebních kampaní, vynakládány účelně, se domnívá asi málokdo. Proto v případě mého zvolení budu prosazovat zrušení nebo aspoň výrazné snížení těchto zbytných příspěvků.
Jako manažer velkého a úspěšného podniku jsem si vědom důležitosti spravedlivé odměny za práci, ale i šetrnosti k poctivým a obětavým pracovníkům. Tato empatie musí být vlastní i představitelům našeho státu.
Uvědomme si, že nadcházející volební souboj do senátu není prostým soubojem dvou kandidátů, za kterými stojí pouze jejich práce a výsledky. Půjde hlavně o to, zda si voliči v horní komoře parlamentu přejí nezávislého senátora, podporovaného širokou škálou politických, ale i občanských institucí či aktivit, které zároveň zaručují jeho tolik potřebnou nezávislost. Nebo zda je vhodnější kandidát, který je stále loajální k jihočeské ODS. Tedy ke straně, které občané v jižních Čechách vystavili na úrovni menších i okresních měst, krajské metropole i kraje samotného hned několik červených karet, které voliči odňali přes šedesát procent podpory! Nikoli z rozmaru, ale protože už měli dost nepřijatelného zákulisního propojování politiky a podnikání. Protože už měli dost politického prostředí, ve kterém je z mnoha volených politiků učiněna ‚stafáž’ pro politiku zákulisní, netransparentní a velmi drahou – drahou především pro obyčejné občany. Právě uvedené praktiky jsou totiž z velké části příčinou zvyšování daní občanům i podnikům.
Milí spoluobčané, v řadách mých podporovatelů najdete mimo jiných řadu významných osobností s vysokým mravním kreditem, ale třeba i nezávislou občanskou iniciativu Veřejnost proti korupci. V druhém kole mne podporuje také můj protikandidát z kola prvního Jaromír Talíř. Moc si toho cením a zvu k volbám i jeho voliče, voliče paní kolegyně Ivany Stráské i všechny ostatní, kterým není lhostejné, kdo je v senátu zastupuje.
Za Vaši případnou podporu již nyní děkuji a přeji Vám a Vašim blízkým vše dobré!

Richard Vlasák: Podporuji Jiřího Šestáka

Dobrý den,
podporuji Jiřího Šestáka a vím proč. Je to slušný a schopný člověk. Říkáte, že podobné vlastnosti má i jeho protikandidát Jan Zahradník? Souhlasím, jenže je určitá hranice, za níž slušný člověk jít nesmí. Nemůže uhýbat před zlem, nevidět jej a konkrétně zde tiše podporovat neřádstvo v podobě jihočeské ODS. Každý máme právo dělat chyby, ale nesmí se v nich pokračovat. Je mi líto, ale přesně to Jan Zahradník udělal.
Podporuji Jiřího Šestáka, protože před zlem neuhýbá, jde k věci samé a v průběhu dvou let na budějovické radnici prokázal, že politika se dá dělat konsensuálně i slušně, otevřeně a s noblesou.
Senát je vzácnou součástí našeho parlamentního uspořádání. Již několikrát prokázal, že hlídá náš ústavní pořádek dobře. Ústava je ochranou slabších proti silnějším v demokracii a buďte si jisti, že pana Šestáka v Senátu PČR budeme za chvíli nutně potřebovat.
Pojďte volit a svůj hlas dejte panu Šestákovi! Věřím mu!

Richard Vlasák, historik a publicista,
www.jinykraj.cz

Poděkování za podporu v prvním kole

Děkuji Vám všem, kteří jste mě podpořili v prvním kole senátních voleb. Výsledek, který otevřel cestu do II.kola je úspěchem už především proto, že se podařilo vklínit mezi největší a ekonomicky nejsilnější politické strany reprezentované výraznými kandidáty. Dosáhli jsme ho z podstatně menšími finančními prostředky, bez silného mediálního tlaku a jeho výhod. Dosáhli jsme ho vnitřní silou a odhodláním přinést pozitivní změnu do politického prostoru, který naléhavě potřebuje zkulturnění a mravní obrodu.
Děkuji Vám všem a vážím si velmi Vaší podpory vyjádřené aktivní účastí ve volbách. V tomto úsilí vydržme i v příštích dnech ať nezůstaneme na půli cesty, neboť II.kolo senátních voleb je již tento pátek a tuto sobotu.

Váš Jiří Šesták

"Chci být užitečný lidem, ne stranám," říká Jiří Šesták

Budějovicko, Třeboňsko – O důvěru voličů se v nadcházejících senátních volbách uchází také Jiří Šesták. Na jeho podporu se vyslovila celá řada osobností.
Jiří Boček, manažer
Oceňuji jeho rozvahu, otevřenost, férovost a schopnost vytvářet vize, ale zároveň je i prosazovat a uskutečňovat.
Hana Šebková, lékařka
Za třicet let, co se s Jiřím Šestákem známe, nedopustil, aby nesplnil to, co slíbil. Věřím, že tyto lidi potřebujeme i v senátu a senát potřebuje je.
Jiří Menzel, filmový režisér
Má-li se zákonodárný sbor skládat jen z mužů a žen čestných a odpovědných, nevím o nikom, kdo by lépe odpovídal těmto požadavkům. Všechny jeho činnosti, vedení divadla, snahy o vzdělání a kultivaci občanů, zejména mládeže, i další veřejné aktivity nebyly nikdy vedeny jeho soukromým zájmem, ale vždy směřovaly ku prospěchu veřejnosti.
František Vácha, děkan přírodovědecké fakulty
Jiří Šesták je pro mnohé Jihočechy nebo Budějčáky, jako jsou třeba moji rodiče, ztělesněním nadmíru úspěšné novodobé éry Jihočeského divadla. Poznal jsem v něm člověka vysoce mravně zásadového, čestného a přemýšlivého, člověka, který svou osobnost nabízí k pomoci druhým bez očekávání vlastního prospěchu.
Pavel Šporcl, houslový virtuóz
Je to nesmírně pracovitý člověk, který pro kulturu v našem regionu vykonal opravdu mnoho. A to nejen jako ředitel a herec Jihočeského divadla, ale také jako zastupitel města. Moc bych nám všem přál, aby se o toto naše duchovní dědictví i o jeho budoucnost mohl zasazovat i v senátu, protože se na kulturu často zapomíná, a přitom kultura a umění jsou jedny z mála věcí, o kterých v souvislosti s naší zemí ví celý svět.
Ondřej Vetchý, herec
Jiří Šesták je můj blízký přítel. Mám ho rád, velmi ho ctím a věřím mu. Většina lidí jako je on, zodpovědných a tvořivých, by do politiky nikdy nešla, protože se jim zejména v dnešní době zdá nepřijatelná a odporná, především v tom, jak se praktikuje. On je ale navzdory tomu připraven to udělat. Nevyužít toho proto považuji za obrovskou chybu.
S podporou Tomáše Töpfera, Hany Žížalové, Tomáše Halíka, Václava Bělohradského, Karla Schwarzenberga, Iva Geršla, Martina Timra a mnoha dalších se můžete seznámit na webu www.jirisestak.cz.