Stručně z jednání výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (II/17)

Výbor na své dnešní schůzi vzal na vědomí Výroční zprávu České školní inspekce za školní rok 2014/2015 a konstatoval, že zpráva je zpracována velmi kvalitně, přehledně a dotýká se všech oblastí její činnosti. Členové výboru se rovněž seznámili s výsledky mezinárodního projektu Media Pluralism Monitor, které představil Václav Štětka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.