Šmídovy velké plány

Nový ministr kultury Ilja Šmíd přichází z hudební branže. Pokud ve funkci vydrží, chce zvýšit rozpočet úřadu i platy a rekonstruovat Veletržní palác. Další podstatnou otázkou je roky debatovaný zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře. Ten by umožnil transformaci příspěvkových organizací, jako jsou Národní divadlo či Národní galerie, na modernější formu. Dovolil by jim vícezdrojové financování a snadnější přijímání soukromých darů. Vytvořil by správní rady, které distancují ředitele od politiky ministerstva. A instituce by mohly obejít závazné tabulkové platy, jež například odrazují špičkové pracovníky ze zahraničí zvyklé na vysoké mzdy.
Ministr Herman se původně zavázal, že zákon přijme, nakonec ho ale nepředložil a nepodpořil ani senátní návrh někdejšího ředitele Jihočeského divadla Jiřího Šestáka. Herman argumentoval mimo jiné analýzou ministerstva kultury, podle níž by transformace uškodila takzvaným paměťovým institucím. V případě třeba Národní galerie by navíc stát ztratil kontrolu nad tisíci cenných obrazů, které jsou jeho majetkem.
Šmíd slibuje, že ještě letos rozhodne, zda zákon předložit. „A když se ukáže, že tam některé věci jsou neprůchodné, dají se řešit například samostatným zákonem o Národním divadlu, jako je zákon o České filharmonii. To, co bude vyho vovat vícesouborovému Národnímu divadlu, nemůže vyhovovat třeba Národnímu muzeu,“ naznačuje alternativu. „Nejlepší by bylo dát institucím možnost, aby se pře měnily, pokud chtějí, a jestli ne, aby dál zůstaly příspěvkovými orga nizacemi,“ míní Šmíd, jenž podobnou transformaci zažil v 90. letech, kdy vedl Pražskou komorní filharmonii.
Senátní návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře prý četl. Nyní studuje připomínky, které k němu mělo ministerstvo kultury, i následné návrhy senátorů. „Čekám, že diskuse bude bohatá, své si určitě řeknou i poslanci, lobbisté, bude se o tom hovořit na tripartitě,“ odhaduje Šmíd.
Celý článek si můžete přečíst na webu iHNED.cz.

Předvolební debata: Herman vysvětloval, proč nepředložil slíbený zákon

Českou kulturu čekají bohaté časy. Z desítky politických stran, které mají nejvyšší šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, jich devět slibuje zvýšení výdajů na kulturu. S výjimkou pirátů se na tom shodli všichni účastníci předvolební debaty, kterou v Praze v pondělí uspořádala nově vzniklá Platforma uměleckých profesních organizací.

Ministr kultury Daniel Herman během debaty čelil kritice za to, že nepředložil zákon o takzvané veřejnoprávní instituci v kultuře, který vláda slíbila v programovém prohlášení. Zákon by měl 29 příspěvkovým organizacím ministerstva kultury, mezi něž patří třeba Národní galerie nebo Česká filharmonie, umožnit přeměnit se do podoby, v níž budou efektivněji fungovat, skrze správní rady se ubrání případnému politickému tlaku, snáze docílí vícezdrojového financování a například už nebudou odkázány na tabulkové platy. Přínosy takového zákona v pondělí nejvýstižněji shrnul Václav Novotný za TOP 09. Ministr Herman tento zákon během svých čtyř let ve funkci nepředložil. Vloni na jaře dokonce zablokoval senátorský návrh, za nímž stálo osm zákonodárců z různých stran v čele s bývalým ředitelem Jihočeského divadla Jiřím Šestákem.

Hermana za to v pondělí ostře kritizoval právě Václav Novotný z TOP 09. “Vnímám to jako velký dluh vlády a pana ministra osobně,” řekl Novotný, podle nějž je příspěvková organizace “formou poněkud odeznívající”, jak pravil.

Celý článek si můžete přečíst na webu ihned.cz.

Zákon o veřejných kulturních institucích prošel Senátem

Po mnoha letech diskusí přijali 20. dubna senátoři drtivou většinou (pro návrh hlasovalo 44 ze 45 přítomných) návrh Zákona o veřejných kulturních institucích. “Je vytvořením možnosti, aby kulturní instituce typu velkého regionálního divadla či orchestru se mohla skrze vícezdrojové financování pozitivně rozvíjet a v případě finančních těžkostí zřizovatele či celé společnosti významně snížit nebezpečí částečné či celkové destrukce, řekl jeden z jeho předkladatelů,” senátor Jiří Šesták.

Celý článek si můžete přečíst na webu Divadelní noviny.

 

Senát schválil návrh zákona, který by ulehčil život regionálním divadlům či orchestrům

senat_ilustracniZákon o veřejných kulturních institucích, který předložila skupina senátorů v čele s Jiřím Šestákem (klub Starostové a nezávislí) by vytvořil pro kulturní instituce nový druh právnické osoby a zajistil jejich financování z více zdrojů. Hlasování v Senátu bylo jednomyslné.
“Po podobné legislativní normě volala česká regionální divadla více než patnáct let,” upozornil senátor Jiří Šesták. “Instituce poskytující veřejné kulturní služby se nacházejí na pomezí rozpočtové a soukromé sféry a žádná z právních forem, kterými disponuje český právní řád, se neukázala být v jejich podmínkách plně funkční. V současné době fungují například jako příspěvkové organizace,” vysvětlil senátor Jiří Šesták, který situaci dobře zná jako bývalý ředitel Jihočeského divadla.
Statut “veřejné kulturní instituce” by napříště umožnil financování městských, krajských, ale i státních divadel, orchestrů a dalších institucí z více zdrojů. Zároveň by ale tento institut znamenal alternativu pro zřizovatele. Jejich zřizovateli by mohlo být například více měst, případně město společně s krajem nebo i státem. Současně by dal více pravomocí ředitelům těchto institucí. “Využití formy veřejné kulturní instituce by rozhodně nebylo povinností, zákon nepočítá s povinnou transformací. Je jen další alternativou pro zřizovatele – tedy města, kraje či stát,” dodal Jiří Šesták.
Senátní návrh teď míří do Poslanecké sněmovny a vyjádří se k němu vláda. Senátor Šesták připomněl, že přijetí zákona o veřejných kulturních institucích je v souladu s programovým prohlášením současné vlády, která se zavázala přijmout “zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, který odstraní nedostatky dnešních příspěvkových organizací, odpolitizuje je a zajistí jejich stabilní financování”.
 

Senát schválil návrh zákona o veřejných kulturních institucích

Usnadnit život hlavně regionálním divadlům má zákon o veřejných kulturních institucích, jehož senátorský návrh dnes schválila horní komora. Norma by měla umožnit přeměnu kulturních příspěvkových organizací do podoby, která by pomohla zlepšit jejich fungování a vícezdrojové financování. Předlohu nyní posoudí vláda a Sněmovna.

Senátorskou předlohu navrhlo osm zákonodárců z různých stran včetně vládních v čele s bývalým ředitelem Jihočeského divadla Jiřím Šestákem.

Celý článek si můžete přečíst na webu denik.cz.

O čem jednal Senát II – díl 22.

Během dopoledního jednání 22. schůze senátoři projednali celkem 6 bodů. Přijali pozměňovací návrhy k zákonu o soudních poplatcích a schválili novelu zákona o trestním řízení soudním. Dále přijali doporučující stanovisko Výboru pro záležitosti evropské unie k Návrhu rozhodnutí Rady, kterým se přijímají ustanovení pozměňující Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a k Balíčku opatření ke kontrole nabývání a držení zbraní a proti nedovolenému obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami. Rovněž dali souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie – INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference. V závěru dopoledního jednání, které trvalo do 15 hodin, senátoři po dlouhé debatě v obecné rozpravě schválili novelu školského zákona.

Během odpoledního jednání schválil Senát novelu zákona o podpoře malého a středního podnikání, novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, novelu zákona o zdravotních službách a přijal pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Dále senátoři přijali doporučující stanovisko Výboru pro záležitosti evropské unie k Balíčku pravidel pro digitální smlouvy, k daňovému balíčku a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah. Následně senátoři dali souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

V samotném závěru 23. schůze senátoři schválili dva senátní návrhy zákonů – novelu o státní službě a zákon o veřejných kulturních institucích.

Zdroj: www.senat.cz

 

Senátoři podpořili návrh, který má usnadnit fungování regionálním divadlům

Senátorskou předlohu navrhlo osm zákonodárců z různých stran včetně vládních v čele s bývalým ředitelem Jihočeského divadla Jiřím Šestákem, místopředsedou senátního kulturního výboru. Norma vychází z dosud prezentovaných návrhů a má usnadnit život hlavně vícesouborovým regionálním divadlům či orchestrům.
Celý příspěvek si můžete přečíst na webu lidovky.cz.

O čem jednal Senát II – díl 19.

Senátoři zahájili 19. schůzi Senátu jednáním o výsledcích jednání Evropské Rady. S touto informací vlády seznámil všechny přítomné předseda vlády Bohuslav Sobotka. Následně senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke Sdělení o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie a k Balíčku opatření k oběhovému hospodářství. Senátoři rovněž vzali na vědomí zprávu o stavu životního prostředí.
Středeční odpoledne pak zahájil ministr vnitra novelou zákona o volbách do Parlamentu České republiky, ke které senátoři přijali pozměňovací návrhy. Dále senátoři dali souhlas k ratifikaci těchto mezinárodních smluv – Smlouvě mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje – Morava, Prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a regionem střední Afrika a Dohodě s Chilskou republikou o programu pracovní dovolené. Dále pak přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, Nařízení o posílení kontrol na vnějších hranicích, ke Sdělení Strategie rozšíření EU, ke Sdělení Přezkum evropské politiky sousedství a k doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce. V samotném závěru prvního dne jednání byla schválena novela zákona o vysokých školách.
Ve čtvrtek dopoledne zahájil Senát jednáním o bloku ministra průmyslu a obchodu. Senátoři posupně schválili novelu horního zákona, návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a novelu zákona o technických požadavcích na výrobky. Poté bylo přijato doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie Sdělení zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky.
Ve zbývajícím čase schůze se pak senátoři věnovali vlastním bodům. Nejprve ve druhém čtení zamítli návrh senátního návrhu novely zákona o regulaci reklamy, poté schválili senátní návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek. Následně v prvním čtení přikázali k projednání tyto návrhy senátních návrhů zákonů – návrh zákona o veřejných kulturních institucích, novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a novelu zákona o elektronických komunikacích.
V samotném závěru schůze pak senátoři vzali na vědomí informace komisí Senátu o jejich činnosti v roce 2015, zprávu o peticích za rok 2015 a přijali usnesení k jednání a výrokům prezidenta republiky.
Zdroj: www.senat.cz

Společnost investovala málo energie do duchovní transformace

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu uspořádal 12. ledna kulatý stůl na téma Stav kultury v ČR. Pod vedením místopředsedy výboru, senátora Jiřího Šestáka, se diskuse zúčastnily přední osobnosti školství, divadla a hudby, zástupci Ministerstva kultury i zástupci uměleckých asociací. Senátora Jiřího Šestáka jsme požádali o odpovědi na následující otázky Veřejné správy:

Jaké budou za strany Senátu, respektive Výboru pro vědu, kulturu, lidská práva a petice, učiněny kroky vedoucí k zajištění legislativních změn ve prospěch kultury?

K prvním krokům v legislativní změně v oblasti kultury dojde počátkem března tohoto roku, kdy půjde do prvního čtení zákon o veřejné kulturní instituci. Tento zákon je dlouhá léta žádán především řadou velkých kulturních institucí, převážně regionálními vícesouborovými divadly. I zákon o kultuře je velmi potřebný, nicméně v poslední době se ustoupilo od uvažovaného znění a na Ministerstvu kultury dochází zřejmě ke změně pohledu na obsah tohoto zákona. Zdá se, že nás na toto téma zřejmě ještě čeká období diskusí, bude-li o ně Ministerstvo kultury stát.

Lze podle vás zlepšit financování kultury v Česku?
Samozřejmě, změnou pohledu na kulturu, na její smysl a význam. Pokud společnost bude mít pocit, že kultura je „jen“ jakási nadstavba, volnočasová kratochvíle, na kterou je čas tehdy, až se vyřeší ekonomické či sociální problémy, nebude brát kulturu jako svou prioritu žádná politická reprezentace. Tento pohled zrozený v devadesátých letech (20. století – pozn. redakce) se výrazně podepsal na velmi smutném vztahu státu ke kultuře. Jde tedy o potřebu změny myšlení, přistoupení na fakt, že kvalita života nejen přítomného, ale hlavně budoucího, spočívá v oblasti nezúženého vnímání kultury a vzdělání. Prvním krokem je výrazně větší podíl rozpočtu Ministerstva kultury na celkovém objemu státního rozpočtu a potřeba podpory financování kultury v rozpočtech krajských a místních samospráv.
Může být cestou ke zlepšení takzvané vícezdrojové financování kultury?
Vícezdrojové financování je alternativa, která může vést ke zlepšení zajištění financování kultury. Především pro velké kulturní instituce v regionech, jejichž financování v plné výši nesou městské rozpočty. Vícezdrojové financování tyto instituce může stabilizovat, vyvést z případných politických tlaků a vlivů při změnách politických reprezentací. Záleží však i na kvalitě managementu daných institucí. A to je výzva pro naše vysoké školy, aby takové manažery co nejlépe připravovaly. Záleží ale i na finančním ohodnocení těchto manažerů, aby ti nejschopnější měli důvod se k vedení tak složitých institucí, jako jsou vícesouborová divadla, přihlásit. Spoléhat se, že při rozhodování schopných lidí je jedinou motivací snaha pomoci dané instituci či realizace vlastních manažerských ambicí, je více než krátkozraké. Tímto způsobem se špičkoví manažeři nezískávají snadno.
Vyšlo v časopise Veřejná správa 2/2016. Autor: Zuzana Pacinová