Výstava o J. Brehmsovi – ohlasy lotyšských médií

Velvyslanectví České republiky v Lotyšsku mi poskytlo přehled mediálních ohlasů na zahájení výstavy o Joanu Brehmsovi, spoluautorovi původního otáčivého hlediště, v jeho rodišti Liepaji v Lotyšsku. Je vidět, že celé to snažení mělo smysl a že se podařilo nejen splatit dluh Joanu Brehmsovi, ale také napomoci pozitivnímu vnímání naší republiky v Lotyšsku. Mám z toho velikou radost.

Sympózium a zahájení výstavy – Joan Brehms (1907 – 1995): scénograf, architekt, malíř – ve městě Liepāja dne 16. září

Téma sympózia i výstavy se setkalo s velkým zájmem i ve sdělovacích prostředcích. Obsáhlé články o české akci přinesly i noviny Latvijas Āvize, portál veřejných lotyšských médií (LSM), dva portály regionálních liepājských médií, The Baltic Times a  portál Ministerstva kultury Lotyšska, časopis Kurzemes vārds, časopis 100 labi padomi apod.

Přehled lotyšského tisku a TV

1. Johans Brēms – nezināmais scenogrāfijas ģēnijs (Joan Brehms – neznámý genius scénografie)
Autor článků: Viesturs Sprūde, list: Latvijas Avīze, 15.9.2017, http://www.la.lv/johans-brems-nezinamais-scenografijas-genijs/

Pod tímto titulkem autor článků informoval o tom, že v sobotu dne 16. září v 6. patře koncertní síně Velký jantar v Liepāje za účasti ministryně kultury Lotyšska Dace Melbārde bude slavnostní otevřena výstava Joan Brehms (1907 – 1995): scénograf, architekt, malíř.

Osobnost Joana Brehmse nebyla v Lotyšsku dosud známa, ale v historii České republiky a Německa je Brehms považován za génia avantgardní scénografie. V České republice Joana Brehmse respektují jako zachránce a restaurátora barokního divadla v Českém Krumlově. Výstava představuje Joana Brehmse jako uměleckou osobnost – architekta, scenáristu, malíře a grafika, který je součástí divadelní historie několika zemí střední a východní Evropy, jehož myšlenky jsou v mnoha ohledech stále živoucí a inspirující.

2. Johans Brēms – slavens Čehijā, nezināms dzimtajā Latvijā (Joan Brehms – známý v Čechách, neznámý v Lotyšsku)
Portál: LSM, autor: TV Kurzeme, 16.9.2017, http://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/johans-brems-slavens-cehija-nezinams-dzimtaja-latvija.a250382/

Pod tímto titulkem autor článků informoval o tom, že v koncertním sále Velký jantar v Liepāja byla zahájena výstava věnovaná nejen v české a německé kulturní historii významnému scénografovi, architektovi a malíři Joanu Brehmsovi. Výstava byla přivezena do Lotyšska velvyslanectvím České republiky v Rize, a Češi neskrývají, že považují Brehmse za génia. Pro velkou část obyvatel Liepāje bylo velkým překvapením, že se v Liepāje narodil tak významný scénograf.

3. Exhibition (Výstava)
Autor článků: Lauma Anta Tipāne, portál: The Baltic Times, 14.9.2017, https://www.baltictimes.com/exhibition__joan_brehms__1907-1995___scenographer__architect_and_painter_/

Autorka článku oznámila, že v sobotu dne 16. září bude slavnostně otevřena výstava o Joanu Brehmsovi. Joan Brehms se narodil se v Lotyšsku v roce 1907 v Liepāji. Studoval na Akademii umění v Jeně a v Erfurtu (1927), na Bauhausu ve Weimaru a pracoval v Polsku a Německu. Od roku 1945 do roku 1978 byl režisérem Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V roce 1958 navrhl první divadlo s otáčivým hledištěm, postaveným v zámeckých zahradách v Českém Krumlově. Hlavně pro ten návrh zařadila světová scénografická literatura Joana Brehmse mezi nejlepší scénografy světa.

4. Cheshskij scenograf iz Libavy (Český scénograf z Liepāja)
Autor článků: Natalja Lebedeva, list: SEGODNJA, 19.9.2017, http://vesti.lv/news/cheshskii-scenograf-iz-libavy/

Pod tímto titulkem autor článků informoval o tom, že v sobotu 16. září 2017 se konal seminář věnovaný osobnosti scénografa lotyšského původu, tvůrce modelu otáčivého hlediště v Českém Krumlově, Joana Brehmse. Výstava a seminář se konaly u příležitosti 110. výročí narození J. Brehmse. Po semináři následovalo slavnostní otevření výstavy. Výstavu připravilo Národní muzeum České republiky pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky p. Jiřího Šestáka a ministryně kultury Lotyšska paní Dace Melbārde ve spolupráci s Městským úřadem Liepāja, s Koncertní síní Velký jantar, Jihočeským divadlem České Budějovice a rodinou J. Brehmse. Dále je ve články uvedeno, že po skončení války v květnu 1945 se umělec usadil v Českých Budějovicích, stává se scénografem Jihočeského divadla a za 40 let byl autorem scénografie pro více než 300 představení. Brehms restauroval staré budovy a oživoval barokní divadlo v Českém Krumlově. Spolu se svou manželkou shromažďovali a systematicky dokumentovali údaje o jihočeské barokní architektuře. V roce 1979 obdržel patent na otáčivé hlediště.

5. Ar plašu Čehijas delegāciju atklāj izstādi (Zahájení výstavy se zúčastnila velká delegace z České republiky)
Portál: liepajniekiem.lv, autor: TV Kurzeme, 19.9.2017, https://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/ar-plasu-cehijas-delegaciju-atklaj-izstadi-208939

Pod tímto titulkem autor článků informoval o tom, že v Lotyšsku je zatím velmi málo známo o Joanu Brehmsovi. Ačkoli na počátku devadesátých let 20. století chtěli v Lotyšsku uspořádat výstavu, bohužel nebyl tento nápad realizován. Stalo se to nyní, výstava je otevřena v Liepāji a jde o významnou událost v kultuře Lotyšska i České republiky. „Tento příběh se začal před rokem a půl, když jsem navrhl panu Miroslavu Koskovi, aby propagoval jméno Joana Brehmse v Lotyšské republice, protože to byl jedinečný člověk,“ řekl místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Jiří Šesták, který byl ředitelem Jihočeského divadla a spolupracoval s Brehmsem celých deset let. Ministryně kultury Lotyšska Dace Melbārde zdůraznila, že tato událost je důkazem toho, že příběhy lotyšských osobností jsou nevyčerpatelné.

6. Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” atklās izstādi „Johans Brēms (1907 – 1995): scenogrāfs, arhitekts, gleznotājs“ (V koncertní síní Velký jantar v Liepāja bude zahájena výstava Joan Brehms (1907 – 1995): scénograf, architekt, malíř)
Webové stránky ministerstva kultury LR, 12.9.2017 https://www.km.gov.lv/lv/kultura/visi-jaunumi/liepajas-koncertzale-lielais-dzintars-atklas-izstadi-johans-brems-1907-1995-scenografs-arhitekts-gleznotajs-1032

Webové stránky ministerstva kultury LR zveřejnily informaci o tom, že výstava představí Joana Brehmse jako sofistikovanou uměleckou osobnost – architekta, scénografa, malíře a grafika, který byl přijat do divadelní historie několika zemí střední a východní Evropy a jehož myšlenky jsou stále živé a inspirující. Dále bychom neměli zapomínat, že díky Brehmsovi bylo zachráněno zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově. Toto bylo v souvislosti s premiérou Molièreho Le Tartuffe v roce 1961. Předtím se publikum jenom v roce 1906 posadilo v tomto jedinečném divadelním hledišti.

7. Sestdien būs Brēmam veltītas izstādes atklāšana un lektorijs (V sobotu slavnostní zahájení výstavy a sympozium o Brehmsovi)
Portál: www.irliepaja.lv, 14.9.2017 https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/sestdien-bus-bremam-veltitas-izstades-atklasana-un-lektorijs/

Pod tímto titulkem portál informoval o tom, že v sobotu dne 16. září bude ve spolupráci s velvyslanectví České republiky v Lotyšsku slavnostně zahájena výstava Joan Brehms (1907 – 1995): scénograf, architekt, malíř. Sympózia a výstavy se zúčastní reprezentativní česká delegace zastupující Senát PČR, Národní muzeum (mj. GŘ M. Lukeš), Magistrát Českých Budějovic (místostarosta, bývalý ministr kultury J. Talíř), Město Český Krumlov (starosta D. Carda) a Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích (ředitel L. Průdek). Celé akce se rovněž zúčastní početná skupina známých a přátel Joana Brehmse z jižních Čech, členové diplomatického sboru, z lotyšské strany paní ministryně kultury, představitelé města Liepāja a lotyšského Divadelního muzea z Rigy. Velvyslanectví České republiky v Rize připravilo při této příležitosti autobusový zájezd pro početnou skupinu členů Lotyšsko – české společnosti z Rigy.

8. Teatrā inženieris Brēms (Divadelní inženýr Brehms)
Autor článků: Ilze Kļepikova, časopis: Kurzemes vārds / Příloha: Kultūras Pulss, 9/2017

Pod tímto titulkem autorka článku informovala o tom, že seminář k výstavě Joana Brehmse v Liepāji zahájil a moderoval p. Jānis Siliņš, ředitel Divadelního muzea v Rize. Autor výstavy, vedoucí Divadelního oddělení Národního muzea p. Vojtěch Poláček, poté pohovořil o otevírané výstavě a podrobně přítomné seznámil s architektonickými experimenty J. Brehmse v kontextu světové divadelní architektury a vrcholných scénografií J. Brehmse v 60. letech 20. století. Místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Šesták pokračoval přednáškou o otáčivém hledišti jako unikátním zpřístupnění přírodního prostoru scénickému umění a o polydimenzionálním hledišti jako ojedinělé divadelní vizi J. Brehmse čekající stále na svou příležitost. K budoucnosti otáčivého hlediště v areálu českokrumlovského zámku se vyjádřil ředitel Jihočeského divadla České Budějovice Lukáš Průdek. Fotografové Dana Vitásková a Michal Tůma, zástupci rodiny J. Brehmse, představili scénografa Joana Brehmse ve fotografiích napříč časem a paní Baiba Māzere, lotyšská malířka a rodinná přítelkyně J. Brehmse, vzpomínala na cesty do Československa a přátelství se scénografem. Vlastní výstavu poté zahájil úvodním slovem velvyslanec České republiky v Rize Miroslav Kosek.

9. Kurš izgudroja rotējošu skatītāju zāli? (Kdo vymyslel otáčivé hlediště?)
Autor článků: Sarmīte Pujēna, časopis: 100 labi padomi (říjen 2017)

Pod tímto titulkem autorka článku  informovala o tom, že se zahájením výstavy podařilo splnit dlouholetý sen příbuzných a přátel J. Brehmse, české odborné veřejnosti a kulturních institucí, tedy navrátit památku významného českého scénografa do jeho rodného města. Dále je ve články uvedeno, že to je třetí výstava Národního muzea ČR v Lotyšsku (první výstava byla k 700. výročí narození Karla IV. pod názvem Karel IV., král český a císař římský v Bausce, druhá – Konec Pražského jara. Tragický protest studenta Jana Palacha v Rize).

10. Johans Brēms – slavens Čehijā, nezināms dzimtajā Latvijā (Joan Brehms – známý v Čechách, neznámý v Lotyšsku)
16.9.2017 18.00 LTV.LV (Latvijas Ziņas- LTV Panorāma)

V den zahájení výstavy bylo vysíláno v lotyšské televizi LTV v pořadu Panorāma interview s autorem výstavy Vojtěchem Poláčkem s názvem: Joan Brehms – slavný v Čechách, neznámý v Lotyšsku. (https://www.youtube.com/watch?v=cl4JDJ3Aei8).

Zpracovala: E. Krupoviča, Velvyslanectví České republiky v Lotyšsku